เพลงของ มศพ. เพราะไม่รู้และเพราะรู้


  เพลง  เพราะไม่รู้และเพราะรู้

  ประพันธ์โดย
  ผศ. อรรณพ หอมจันทร์
  สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๑๑

  ดนตรีโดย
  คุณพีรพัชร เกตุมณี
  สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๑๐๖๓

  ขับร้องโดย
  คุณโอ ปวีร์ คชภักดี
  สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๘๙๗


  หมายเลข 10218
  24 มิ.ย. 2559  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari