เพลงของ มศพ. เพราะไม่รู้และเพราะรู้ [ประสานเสียง]


    เพราะไม่รู้และเพราะรู้ [ประสานเสียง]


    หมายเลข 10546
    24 มิ.ย. 2559    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari