เพลงของ มศพ. [ตื่นเถิดชาวพุทธ]

เพลงตื่นเถิดชาวพุทธ

ตื่นเถิดเรา ชาวพุทธ หยุดหลับใหล
เรียนธัมมะ พระวินัย ให้กระจ่าง
ช่วยกันฟื้น คืนพระธรรม เครื่องนำทาง
ตามแบบอย่าง เมื่อครั้ง พระพุทธองค์

ตื่นเถิด ตื่นเถิด เราชาวพุทธ
หยุดการ ทำลาย วินัยสงฆ์
ศึกษา ธัมมะ ให้มั่นคง
ร่วมกัน จรรโลง พระสัทธรรม

(ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๑๑
ผู้ประพันธ์

ดนตรี และขับร้อง โดย ปวีร์ คชภักดี สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๘๙๗ )

YouTube : https://youtu.be/ySywHeKQKqQ


หัวข้อหมายเลข  10697
ปรับปรุง  6 มี.ค. 2560