เพลง เพราะความไม่รู้


    เพลง เพราะความไม่รู้

    เนื้อร้อง  สายฝน ปานุราช สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๒๓
    ทำนอง / ดนตรี และ ขับร้อง โดย ปวีร์ คชภักดี  สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๘๙๗


    หมายเลข 11012
    5 ก.ย. 2560