เพลง อริยสาวิตรีบูชา


  เพลง อริยสาวิตรีบูชา

  ประพันธ์โดย
  ผศ. อรรณพ หอมจันทร์
  สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๑๑

  ขับร้องโดย
  คุณโอ ปวีร์ คชภักดี
  สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๘๙๗


  หมายเลข 10545
  20 ธ.ค. 2563  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari