เพลง พระเชตวันยามฝนพรำ


  เพลง พระเชตวันยามฝนพรำ

  ประพันธ์โดย
  ผศ. อรรณพ หอมจันทร์
  สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๑๑

  ดนตรี และ ขับร้องโดย
  คุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช
  สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๑๘๓๓

  YouTube : https://youtu.be/GLlm9vX0CP8


  หมายเลข 10544
  20 ธ.ค. 2563  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari