สังโยชน์
 
บ้านธัมมะ
วันที่  30 ส.ค. 2551
หมายเลข  9702
อ่าน  1,455

     สํ(พร้อม)+โยชน(เครื่องประกอบ) เครื่องประกอบพร้อม  เครื่องผูกสัตว์ไว้ไม่ให้ออกไปจากสังสารวัฏฏ์ เป็นอกุศลกองหนึ่งในบรรดาอกุศล๙ กอง สังโยชน์  มี๑๐ อย่างคือ 
๑. กามราคสังโยชน์ ได้แก่ โลภเจตสิกที่เกิดกับโลภมูลจิต๘  ดวง 
๒. รูปราคสังโยชน์ ได้แก่ โลภเจตสิกที่เกิดกับทิฏฐิคตวิปปยุตจิต๔ ดวง 
๓. อรูปราคสังโยชน์ ได้แก่ โลภเจตสิกที่เกิดกับทิฏฐิคตวิปปยุตจิต๔ ดวง
๔. ปฏิฆสังโยชน์ ได้แก่ โทสเจตสิกที่เกิดกับโทสมูลจิต๒ ดวง 
๕. มานสังโยชน์ ได้แก่ มานเจตสิกที่เกิดกับทิฏฐิคตวิปปยุตจิต๔ ดวง 
๖. ทิฎฐิสังโยชน์ ได้แก่ ทิฏฐฺเจตสิกที่เกิดกับทิฏฐิคตสัมปยุตจิต๔ ดวง 
๗. สีลัพพตปรามาสสังโยชน์ ได้แก่ ทิฎฐิเจตสิกที่เกิดกับทิฏฐิคตสัมปยุตจิต๔ ดวง
๘. วิจิกิจฉาสังโยชน์ ได้แก่ วิจิกิจฉาเจตสิกที่เกิดกับโมหวิจิกิฉาสัมปยุตจิต๑ ดวง 
๙. อุทธัจจสังโยชน์ ได้แก่ อุทธัจจเจตสิกที่เกิดกับอกุศลจิตทั้ง ๑๒ ดวง 
๑๐. อวิชชาสังโยชน์ ได้แก่ โมหเจตสิกที่เกิดกับอกุศลจิตทั้ง ๑๒ ดวง  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pornpaon
วันที่ 5 ก.ย. 2551

      ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
อภิรมย์
วันที่ 14 มิ.ย. 2553

     ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 25 ก.พ. 2559

     สาธุ  อนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ