สังสารวัฏฏ์
 
บ้านธัมมะ
วันที่  30 ส.ค. 2551
หมายเลข  9703
อ่าน  1,317

     สํสาร(การท่องเที่ยวไป)+วฏฺฏ(การวนเวียน) การวนเวียนด้วยการท่องเที่ยวไป หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดท่องเที่ยวไปในภพภูมิต่างๆ เป็นการเกิดดับสืบต่อของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัย จนกว่าจะสิ้นกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้มีการเกิดจึงจะเป็นการสิ้นสุดของสังสารวัฏฏ์  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pornpaon
วันที่ 5 ก.ย. 2551

      ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
อภิรมย์
วันที่ 14 มิ.ย. 2553

     ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
lokiya
วันที่ 17 ธ.ค. 2562

Sadhu

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ