สังเสทชะ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  30 ส.ค. 2551
หมายเลข  9704
อ่าน  2,393

     สํเสท(เหงื่อไคล น้ำเน่า)+ช (กำเนิด การเกิด) การเกิดด้วยเหงื่อไคล หมายถึง กำเนิดที่นอกเหนือจากการเกิดในไข่ การเกิดในมดลูกและการผุดเกิดขึ้น สังเสทชะเป็นการเกิดในเถ้าไคลในที่ชื้นแฉะ หรือที่ต้นไม้ดอกไม้ กำเนิดที่เป็นสังเสทชะมีทั้งสัตว์เดรัจฉาน และมนุษย์ในบางยุคสมัยเช่น หนอนบางประเภทที่เกิดในน้ำคลำ นางจิญจมาณวิกาที่เกิดจากต้นมะขาม นางเวฬุวดีที่เกิดจากต้นไม้ไผ่ นางปทุมวดีที่เกิดจากดอกบัว เป็นต้น  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pornpaon
วันที่ 5 ก.ย. 2551

      ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 14 พ.ย. 2553

     Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 21 ก.ค. 2557

     การศึกษาธรรมะ คือการศึกษาในพระปัญญาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณและพระบริสุทธิคุณ

ในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและประโยชน์ในขณะที่ได้ศึกษาคือการได้ค่อยๆ เข้าใจใน

พระธรรมของสัตบุรุษที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน

     กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ