สัจจญาณ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  30 ส.ค. 2551
หมายเลข  9705
อ่าน  8,152

สัจจญาณ

สจฺจ (ความจริง) ญาณ (ความรู้)

ญาณคือความรู้ในสิ่งที่มีจริง หมายถึง ความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงเริ่มต้นจากการศึกษาในขั้นปริยัติ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่านามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่มีจริงและเป็นสภาพธรรมที่เป็นอนัตตา หาใช่สัตว์ บุคคล ตัวตนไม่เป็นสัจจญาณในขั้นปริยัติ

จนกว่าสติปัฏฐานเริ่มเกิดความรู้ในลักษณะของนามธรรมรูปธรรมที่กำลังปรากฏค่อยๆ รู้เพิ่มขึ้น จนเป็นปัญญาที่สมบูรณ์เป็นวิปัสสนาญาณ เป็นการประจักษ์แจ้งนามรูปที่แยกขาดจากกันรู้ว่าเป็นเพียงนามรูปเท่านั้น ที่เป็นอนัตตาตรงกับที่ได้ศึกษาในขั้นปริยัติ และความรู้ที่เจริญขึ้นจากการอบรมเป็นวิปัสสนาญาณขั้นสูงขึ้นไปความรู้เหล่านี้เป็นสัจจญาณในขั้นปฏิบัติจนกว่ามัคคจิตจะเกิดขึ้นประหารกิเลส ๔ ครั้ง สัจจญาณจึงถึงความสมบรูณ์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pornpaon
วันที่ 5 ก.ย. 2551

     ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 17 พ.ย. 2551

     สาธู

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
papon
papon
วันที่ 18 ก.พ. 2557

     ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 19 มิ.ย. 2557

     สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 15 พ.ค. 2559

     ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 22 พ.ค. 2559

     ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 29 มี.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 2 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ