สัตบุรุษ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  3 ก.ย. 2551
หมายเลข  9743
อ่าน  824

สัตบุรุษ

สปฺปุริส [สนฺต (ผู้สงบ)+ปุริส (บุรุษ)]

บุรุษผู้สงบ หมายถึง ผู้ที่มีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิ โดยขั้นสูงสุด หมายถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมสัตบุรุษ โดยขั้นต่ำหมายถึงผู้ที่เชื่อกรรมและผลของกรรมบำเพ็ญทาน สมาทานศีล อบรมภาวนา โดยขณะจิต ขณะใดเป็นกุศลจิต ขณะนั้นเป็นสัตบุรุษขณะใดเป็นอกุศลจิตขณะนั้นเป็นอสัตบุรุษ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 4 ก.ย. 2551

     สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pornpaon
วันที่ 5 ก.ย. 2551

      ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 8 ม.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 2 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ