การกระทำของบุคคลอื่นไม่เป็นประมาณ
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  29 ก.ค. 2551
หมายเลข  9406
อ่าน  993
  ธรรมเป็นสิ่งที่มีจริง   อกุศลเป็นอกุศล  เกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจำวันตามการสั่งสมมาของแต่ละบุคคล  บุคคลที่เป็นคนไม่ดี ก็เพราะสั่งสมมาที่จะเป็นอย่างนั้น เมื่อเสพคุ้นกับความไม่ดีมากขึ้น ๆ    ย่อมมีโอกาสที่จะคล้อยตามในสิ่งที่ไม่ดี  ได้มาก เหตุย่อมสมควรแก่ผล   เมื่อสร้างเหตุที่ไม่ดี  ผลที่ไม่ดีก็ย่อมเกิดขึ้น  เมื่อศึกษาเข้าใจอย่างนี้  ก็จะไม่เกิดความไม่พอใจ  ความโกรธ  ความอาฆาต   เมื่อทราบหรือพบเห็นการกระทำที่ไม่ดีของบุคคลทั้งหลายเหล่านั้น การกระทำของบุคคลอื่นไม่เป็นประมาณ ที่สำคัญต้องรักษาจิตของตนไม่ให้เป็นอกุศลครับ   เพราะฉะนั้น   การศึกษาพระธรรม ฟังพระธรรม   อบรมเจริญปัญญา  จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในชีวิตประจำวัน
 
ค่อยๆ   สั่งสมอบรมเจริญไปทีละเล็กทีละน้อย บ่อยๆ เนืองๆ    เพราะปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถดับกิเลสได้ 
  และที่สำคัญพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง  ไม่มีคำสอนส่วนใดที่ส่งเสริมให้พุทธบริษัทเกิดอกุศลจิต เลย แม้แต่นิดเดียว ครับ   ...ขออนุโมทนาครับ...

Tag  การกระทำ คล้อยตาม ชีวิตประจำวัน ดับกิเลส ธรรม บ่อยๆ เนืองๆ ปกติ ประโยชน์ ปัญญา ผล พระธรรม ฟัง มีจริง รักษาจิต ศึกษา สมควร สั่งสม อกุศล อบรม อาฆาต เกื้อกูล เข้าใจ เจริญ เสพคุ้น เหตุ โกรธ โอกาส ไม่พอใจ ไม่เป็นประมาณ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 29 ก.ค. 2551

อนุโมทนาคะ

Free ClipartFree ClipartFree Clipart

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 29 ก.ค. 2551

และที่สำคัญพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง 

ไม่มีคำสอนส่วนใดที่ส่งเสริมให้พุทธบริษัทเกิดอกุศลจิต เลย แม้แต่นิดเดียว

  ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ตุลา
วันที่ 29 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
พุทธรักษา
วันที่ 29 ก.ค. 2551


ขออนุโมทนาค่ะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pornpaon
วันที่ 29 ก.ค. 2551

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
suwit02
วันที่ 29 ก.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
michii
วันที่ 29 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pamali
วันที่ 11 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ