การกระทำของบุคคลอื่นไม่เป็นประมาณ
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  29 ก.ค. 2551
หมายเลข  9406
อ่าน  1,031
  ธรรมเป็นสิ่งที่มีจริง   อกุศลเป็นอกุศล  เกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจำวันตามการสั่งสมมาของแต่ละบุคคล  บุคคลที่เป็นคนไม่ดี ก็เพราะสั่งสมมาที่จะเป็นอย่างนั้น เมื่อเสพคุ้นกับความไม่ดีมากขึ้น ๆ    ย่อมมีโอกาสที่จะคล้อยตามในสิ่งที่ไม่ดี  ได้มาก เหตุย่อมสมควรแก่ผล   เมื่อสร้างเหตุที่ไม่ดี  ผลที่ไม่ดีก็ย่อมเกิดขึ้น  เมื่อศึกษาเข้าใจอย่างนี้  ก็จะไม่เกิดความไม่พอใจ  ความโกรธ  ความอาฆาต   เมื่อทราบหรือพบเห็นการกระทำที่ไม่ดีของบุคคลทั้งหลายเหล่านั้น การกระทำของบุคคลอื่นไม่เป็นประมาณ ที่สำคัญต้องรักษาจิตของตนไม่ให้เป็นอกุศลครับ   เพราะฉะนั้น   การศึกษาพระธรรม ฟังพระธรรม   อบรมเจริญปัญญา  จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในชีวิตประจำวัน
 
ค่อยๆ   สั่งสมอบรมเจริญไปทีละเล็กทีละน้อย บ่อยๆ เนืองๆ    เพราะปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถดับกิเลสได้ 
  และที่สำคัญพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง  ไม่มีคำสอนส่วนใดที่ส่งเสริมให้พุทธบริษัทเกิดอกุศลจิต เลย แม้แต่นิดเดียว ครับ   ...ขออนุโมทนาครับ...

  ความคิดเห็น 1  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 29 ก.ค. 2551

อนุโมทนาคะ

Free ClipartFree ClipartFree Clipart

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 29 ก.ค. 2551

และที่สำคัญพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง 

ไม่มีคำสอนส่วนใดที่ส่งเสริมให้พุทธบริษัทเกิดอกุศลจิต เลย แม้แต่นิดเดียว

  ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ตุลา
วันที่ 29 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
พุทธรักษา
วันที่ 29 ก.ค. 2551


ขออนุโมทนาค่ะ.

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pornpaon
วันที่ 29 ก.ค. 2551

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
suwit02
วันที่ 29 ก.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
michii
วันที่ 29 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
pamali
วันที่ 11 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ