เมื่อใดที่กิเลสมีกำลัง ก็ล่วงออกมาเป็นทุจริตกรรม
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  29 ก.ค. 2551
หมายเลข  9405
อ่าน  1,083
  เนื่องจากแต่ละสังคม   มีบุคคลหลายคนอยู่ร่วมกัน   ต่างจิตต่างใจ  ต่างมีการสั่งสมอุปนิสัยมาที่แตกต่างกัน ประการที่สำคัญ  เพราะกิเลสอกุศล ที่สั่งสมมาอย่างเนิ่นนานในสังสารวัฏฏ์  จึงทำให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป เมื่อใดที่กิเลสมีกำลังแรงกล้า ก็ล่วงออกมาเป็นทุจริตกรรมประการต่างๆ    เบียดเบียนบุคคลในสังคมให้เดือดร้อน

Tag  กิเลส ทุจริตกรรม บุคคล พฤติกรรม มีกำลัง ล่วง สังคม สังสารวัฏฏ์ สั่งสม อกุศล อุปนิสัย เดือดร้
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ตุลา
วันที่ 29 ก.ค. 2551

ความสงบสุขในโลก จะยังมีไม่ได้

ถ้าตราบใด ยังมี โลภะ โทสะ โมหะ อยู่

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
พุทธรักษา
วันที่ 29 ก.ค. 2551

 

หากอบรมสั่งสมปัญญากุศลก็มีกำลังมากกว่าอกุศลได้เป็นสุจริตกรรมได้มากกว่าทุจริตกรรมตามเหตุ...ตามปัจจัยฉันใดผลย่อมสมควรแก่เหตุ...ฉันนั้น.

.......................อนุโมทนาคะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 29 ก.ค. 2551

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสังคมนั้นล้วนมีโลภะเป็นเหตุปัจจัย  เราเป็นพุทธบริษัทจึงควรศึกษาพระธรรม  อบรมเจริญปัญญาให้รู้ว่าเรายังมีกิเลสอีกมาก และโลภะก็เป็นกิเลสที่มีหลายระดับขั้น   เกิดขึ้นบ่อยมากในชีวิตประจำวันหากไม่รู้จักลักษณะโลภะตามความเป็นจริง  ก็จะละโลภะไม่ได้   จึงควรอบรมเจริญสติปัฎฐานรู้ลักษณะโลภะตามความเป็นจริงว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย  สติระลึกรู้เท่านั้นเพื่อจะไม่ยึดถือว่าเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตนซึ่งมีหนทางเดียวเท่านั้น   ขออนุโมทนาทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
suwit02
วันที่ 29 ก.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
opanayigo
วันที่ 1 ส.ค. 2551

ถ้าเห็นถูก ก็จะไม่ผิด

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pamali
วันที่ 11 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ