ปัญจวิญญาณ

 
บ้านธัมมะ
วันที่  7 พ.ค. 2551
หมายเลข  8587
อ่าน  2,789

ปัญจวิญญาณ

ปญฺจ (ห้า) + วิญฺญาณ (สภาพที่รู้แจ้งอารมณ์ จิต)

จิตซึ่งเกิดที่วัตถุ ๕ หมายถึง จักขุวิญญาน โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ อย่างละ ๒ ดวง คือ

เป็นกศุลวิบาก ๑ (ผลของบุญ)

อกุศลวิบาก ๑ (ผลของบาป)

รวมเรียกว่า ทวิปัญจวิญญาณ (วิญญาณ ๕ ทั้ง ๒ ฝ่าย) เป็น อเหตุกจิต ที่มีเจตสิก เกิดร่วมด้วยน้อยที่สุด คือมี สัพพจิตสาธารณเจตสิก เกิดร่วมด้วยเพียง ๗ ดวงเท่านั้น ได้แก่ ผัสสะ เวทนา สัญญา เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์ มนสิการ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 7 พ.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kaewin
วันที่ 6 ส.ค. 2551
อนุโมทนา ครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
papon
วันที่ 3 ส.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 10 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 13 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ