ปัญจารมณ์

 
บ้านธัมมะ
วันที่  12 พ.ค. 2551
หมายเลข  8632
อ่าน  2,785

ปัญจารมณ์

ปญฺจ (ห้า) + อารมฺมณ (สภาพเป็นที่ยึดหน่วงของจิต สิ่งที่จิตรู้)

อารมณ์ ๕ หมายถึง

๑.รูปารมณ์ คือ สี

๒. สัททารมณ์ คือ เสียง

๓.คันธารมณ์ คือ กลิ่น

๔. รสารมณ์ คือ รส

๕.โผฏฐัพพารมณ์ คือ ดิน ไฟ ลม รวมเป็นรูปปรมัตถ์๗ รูป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
บักกะปอม
วันที่ 22 พ.ค. 2551

แล้วธาตุน้ำไม่ใช่สิ่งที่จิตรู้หรือคะ?

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 23 พ.ค. 2551
ธาตุน้ำเป็นธรรมารมณ์ คือรู้ได้เฉพาะทางมโนทวารเท่านั้น
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
บักกะปอม
วันที่ 23 พ.ค. 2551

ขอบคุณค่ะ อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
suwit02
วันที่ 26 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 10 ก.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
วันที่ 13 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ