ปัญจวิญญาณธาตุ

 
บ้านธัมมะ
วันที่  7 พ.ค. 2551
หมายเลข  8588
อ่าน  1,788

ปัญจวิญญาณธาตุ

ปญฺจ (ห้า) + วิญฺญาณ (สภาพที่รู้แจ้งอารมณ์) + ธาตุ (สภาพที่ทรงไว้ สภาพที่ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน)

วิญญาณธาตุ ๕ สภาพที่ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน คือ จิตซึ่งเป็นธาตุ ๕ อย่าง ได้แก่

๑.จักขุวิญญาณาตุ (จักขุวิญญาณ ๒ ดวง)

๒.โสตวิญญาณาตุ (โสตวิญญาณ ๒ ดวง)

๓. ฆานวิญญาณาตุ (ฆานวิญญาณ ๒ ดวง)

๔. ชิวหาวิญญาณาตุ (ชิวหาวิญญาณ ๒ ดวง)

๕. กายวิญญาณาตุ (กายวิญญาณ ๒ ดวง)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
kaewin
วันที่ 6 ส.ค. 2551
ขออนุโมทนา สาธุ ครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
วันที่ 3 ส.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 13 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ