ปัญจวัตถุ

 
บ้านธัมมะ
วันที่  7 พ.ค. 2551
หมายเลข  8586
อ่าน  2,062

ปัญจวัตถุ

ปญฺจ (ห้า) + วัตถุ (ที่อยู่ ที่ตั้ง ที่เกิด)

ที่เกิดของปัญจวิญญาณ หมายถึง กัมมชรูป ๕ รูป ได้แก่

๑. จักขุปสาทรูป เป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณ ๒ ดวง เรียกว่า จักขุวัตถุ

๒. โสตปสาทรูป เป็นที่เกิดของโสตวิญญาณ ๒ ดวง เรียกว่า โสตวัตถุ

๓. ฆานปสาทรูป เป็นที่เกิดของฆานวิญญาณ ๒ ดวง เรียกว่า ฆานวัตถุ

๔. ชิวหาปสาทรูป เป็นที่เกิดของชิวหาวิญญาณ ๒ ดวง เรียกว่า ชิวหาวัตถุ

๕. กายปสาทรูป เป็นที่เกิดของกายวิญญาณ ๒ ดวง เรียกว่า กายวัตถุ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 7 พ.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 13 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ