ปฏิจจสมุปบาท
 
บ้านธัมมะ
วันที่  7 เม.ย. 2551
หมายเลข  8044
อ่าน  2,076

ปฏิจฺจ (อาศัย) + สํ (ด้วยดี, ตามลำดับ) + อุปฺปาท (การเกิดขึ้น) สภาพธรรมที่เกิดขึ้นด้วยดี คือ เป็นไปตามลำดับโดยอาศัยปัจจัย หมายถึง สภาพธรรมที่เป็นเหตุเป็นผล ที่ทำให้เกิดสังสารวัฏฏ์ เป็นการแสดงเรื่องของปัจจัย (เหตุ) และปัจจยุบบัน (ผล) อีกนัยหนึ่ง ซึ่งต่างจากนัยของปัฏฐาน

ปฏิจจสมุปบาท มีองค์ ๑๒ คือ

๐๑. อวิชชา 

๐๒. สังขาร 

๐๓. วิญญาณ 

๐๔. นามรูป 

๐๕. สฬายตนะ 

๐๖. ผัสสะ 

๐๗. เวทนา 

๐๘. ตัณหา 

๐๙. อุปาทาน 

๑๐. ภพ 

๑๑. ชาติ 

๑๒. ชรา มรณ โสกะ ปริเทวะทุกข์ โทมนัส อุปายาส

ความเป็นปัจจัยของปฏิจจสมุปบาท คือ

๐๑. อวิชชา เป็นปัจจัยให้เกิด สังขาร 

๐๒. สังขาร เป็นปัจจัยให้เกิด วิญญาณ

๐๓. วิญญาณ เป็นปัจจัยให้เกิด นามรูป

๐๔. นามรูป เป็นปัจจัยให้เกิด สฬายตนะ

๐๕. สฬายตนะ เป็นปัจจัยให้เกิด ผัสสะ 

๐๖. ผัสสะ เป็นปัจจัยให้เกิด เวทนา

๐๗. เวทนา เป็นปัจจัยให้เกิด ตัณหา 

๐๘. ตัณหา เป็นปัจจัยให้เกิด อุปาทาน

๐๙. อุปาทาน เป็นปัจจัยให้เกิด ภพ 

๑๐. ภพ เป็นปัจจัยให้เกิด ชาติ 

๑๑. ชาติ เป็นปัจจัยให้เกิด ชรา มรณ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส

การเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนั้น ย่อมมีด้วยประการฉะนี้


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 9 เม.ย. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็น 2  
 
udomjit
วันที่ 28 เม.ย. 2551

สาธุด้วยค่ะ อยากทราบว่า ธรรมะเรื่องนี้พระองค์ทรงแสดงแก่ผู้ใด เมื่อใดค่ะ ดูว่าสำคัญนะคะ มีเหตุผลบอกไหมค่ะว่าทำไมไม่แสดงเป็นปฐมเทศนา

 
  ความคิดเห็น 3  
 
study
วันที่ 29 เม.ย. 2551

ทรงแสดงแก่พระภิกษุทั้งหลายที่ท่านสะสมมาที่จะเข้าใจธรรมะโดยหัวข้อนี้ แต่ก็รวมลงในเรื่องของอริยสัจจ์เช่นกันครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 14 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
happyindy
วันที่ 15 พ.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ทศพล.com
วันที่ 16 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
anong55
วันที่ 3 มิ.ย. 2551
ได้ฟังบ่อยๆ แต่ก็ไม่เข้าใจอย่างชัดเจน แม้จะได้อ่านบ่อยๆ ก็คงไม่เข้าใจบ่อยๆ
 
  ความคิดเห็น 8  
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 16 พ.ย. 2554

อนุโมทนากุศลกรรมนี้นะครับ และ ขอบคุณมากนะครับ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 7 ต.ค. 2555

คงเพราะธรรมนั้นสงเคราะกันและกันจึงเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นๆ   กราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 10  
 
Nataya
วันที่ 7 ก.ค. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 4 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ