ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ

 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 เม.ย. 2551
หมายเลข  8174
อ่าน  3,615

ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ

ปฏิปทา (ทางดำเนิน) + ญาณ (ความรู้) + ทสฺสน (การเห็น) + วิสุทฺธิ (ความบริสุทธิ์วิเศษ)

ความบริสุทธิ์วิเศษด้วยความรู้ความรู้ความเห็นในทางดำเนิน หมายถึง วิปัสสนาญาณที่มีกำลังตั้งแต่อุทยัพพยญาณที่พ้นจากอุปกิเลสแล้ว จนถึงสัจจานุโลมิกญาณอันเป็นวิปัสสนาญาณที่ถึงยอด (อุทยัพพยญาณที่ ๔ ภังคานุปัสสนาญาณที่ ๕ ภยตุปัฏฐานญาณที่ ๖ อาทีนวานุปัสสนาญาณที่ ๗ นิพพิทาญาณที่ ๘ มุญจิตุกัมยตาญาณที่ ๙ ปฏิสังขานุปัสสนาญาณที่ ๑๐ สังขารุเปกขาญาณที่ ๑๑ อนุโลมญาณที่ ๑๒)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 16 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ