ปฏิจจสมุปบาท แผ่นที่ ๑
ตอนที่ ๒
ปฏิจจสมุปบาท แผ่นที่ ๑    หมายเลข 51
    ปรับปรุง 27 ต.ค. 2553

    ซีดีแนะนำ

    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari