ความอ่อนโยน
 
พุทธรักษา
วันที่  13 มี.ค. 2551
หมายเลข  7879
อ่าน  919

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ความอ่อนโยน จิตรู้ได้ เมื่อกุศลธรรมเกิด กุศลธรรมทุกอย่าง ย่อมนำมาซึ่ง ความอ่อนโยน ความอ่อนน้อมเป็นการเจริญกุศล เพื่อขัดเกลากิเลส

ดังข้อความบางตอนจากหนังสือ บุญญกิริยาวัตถุ ๑๐ มีใจความดังนี้

อัปจายนะ คือ ความอ่อนน้อม ต่อผู้ที่ควรอ่อนน้อม

เวยยาวัจจะ คือ การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่น

คนที่มีเมตตาต่อคนอื่น และอบรมตนให้มีความอ่อนน้อมก็ย่อมเป็นผู้ขจัดขัดเกลาโทสะ ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่หยาบกระด้าง ให้น้อยลงด้วย

ผู้ที่ถวายความนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์สาวก ศึกษา ปฏิบัติธรรมด้วยความนอบน้อม ผู้นั้นย่อมจะขจัดขัดเกลากิเลส ให้หมดสิ้นไปได้ตามลำดับ.

อัปจายนะ ความอ่อนน้อม เป็นบุญญกิริยาวัตถุประการหนึ่ง ในประเภทของศีล เพราะเป็นการขัดเกลากาย วาจา ที่ไม่ดีงาม

เวยยาวัจจะ คือ การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่น ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่น.

บุญญกิริยาวัตถุที่เป็นประเภทของศีลนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงแต่ศีลที่ละเว้นทุจริตกรรมเท่านั้น แต่ยังมีการขัดเกลากิเลสด้วยการ อบรมตน ให้อ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรอ่อนน้อม และ การสงเคราะห์ช่วยเหลือทำประโยชน์แก่คนอื่นด้วย

อัปจายนะ และ เวยยาวัจจะ ที่พุทธบริษัทพึงมีต่อพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงนั้น ก็ด้วยการศึกษา และปฏิบัติธรรม ด้วยความนอบน้อมอย่างยิ่ง

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็น 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 13 มี.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
shumporn.t
วันที่ 14 มี.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

การให้สี รูปภาพ การจัดวาง ข้อความละเอียดและอ่อนโยน

 
  ความคิดเห็น 4  
 
suwit02
วันที่ 14 มี.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ajarnkruo
วันที่ 14 มี.ค. 2551

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 14 มี.ค. 2551

พูดดี ทำดี คิดดี ทุกอย่างสำเร็จด้วยใจ และมีใจเป็นหัวหน้าค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
Komsan
วันที่ 14 มี.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 8  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 14 มี.ค. 2551

อนุโมทนา ในกุศลจิตของ คุณปริศนา และทุกท่าน ครับ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
A-care
วันที่ 16 มี.ค. 2551

อนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
pamali
วันที่ 23 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ