น้ำหนึ่งใจเดียวกัน !

 
แล้วเจอกัน
วันที่  14 มี.ค. 2551
หมายเลข  7897
อ่าน  1,425

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ข้อความบางตอนจากคำบรรยายของ ท่านอาจารย์สุจินต์ เรื่อง "น้ำหนึ่งใจเดียวกัน"

ผู้ที่ฟังพระธรรมแล้วก็น้อมประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อที่จะขัดเกลากิเลส เพื่อไปสู่ทางเดียวกัน คือ รู้แจ้งอริยสัจจธรรรม นั่นคือผู้ที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่ามีจุดประสงค์อันเดียวกันนะคะ คือเพื่อประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อไปสู่การดับกิเลส

ขออนุโมทนาทุกท่านที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งในหนทางนี้ ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่มีในชีวิตประจำวัน และด้วยความเป็นมิตรธรรม ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จนกว่าจะถึงวันนั้น....

เชิญคลิกฟังที่นี่เลยครับ น้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
dron
วันที่ 15 มี.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
orawan.c
วันที่ 15 มี.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ ชอบวลีนี้มาก มีความไพเราะและความหมายดี ฟังธรรมเพื่อละอกุศล

หรือขัดเกลากิเลส และเจริญกุศลทุกประการ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 15 มี.ค. 2551
คนที่มีปัญญามีจิตเป็นกุศลก็จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ajarnkruo
วันที่ 15 มี.ค. 2551

...อนุโมทนาครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
อิสระ
วันที่ 15 มี.ค. 2551

" น้ำหนึ่งใจเดียวกัน " ความหมายดีมากๆ / ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
มาณพน้อย
วันที่ 15 มี.ค. 2551
ขออนุโมทนาด้วยนะครับ ฟังดีมาก และ มีความหมายที่ลึกซึ้งครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pornpaon
วันที่ 15 มี.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 31 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณและอนุโมทนา ครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ