น้ำหนึ่งใจเดียวกัน !
 
แล้วเจอกัน
วันที่  14 มี.ค. 2551
หมายเลข  7897
อ่าน  993

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ข้อความบางตอนจากคำบรรยายของ ท่านอาจารย์สุจินต์ เรื่อง "น้ำหนึ่งใจเดียวกัน"

ผู้ที่ฟังพระธรรมแล้วก็น้อมประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อที่จะขัดเกลากิเลส เพื่อไปสู่ทาง

เดียวกัน คือ รู้แจ้งอริยสัจจธรรรม นั่นคือผู้ที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่ามีจุดประสงค์อัน

เดียวกันนะคะ คือเพื่อประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อไปสู่การดับกิเลส

ขออนุโมทนาทุกท่านที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งในหนทางนี้ ระลึกรู้ลักษณะของ

สภาพธรรมที่มีในชีวิตประจำวัน และด้วยความเป็นมิตรธรรม ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

กัน จนกว่าจะถึงวันนั้น....

เชิญคลิกฟังที่นี่เลยครับ น้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์


  ความคิดเห็น 1  
 
dron
วันที่ 15 มี.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 15 มี.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ ชอบวลีนี้มาก มีความไพเราะและความหมายดี ฟังธรรมเพื่อละอกุศล

หรือขัดเกลากิเลส และเจริญกุศลทุกประการ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 มี.ค. 2551
คนที่มีปัญญามีจิตเป็นกุศลก็จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
ajarnkruo
วันที่ 15 มี.ค. 2551

...อนุโมทนาครับ...

 
  ความคิดเห็น 5  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 15 มี.ค. 2551

" น้ำหนึ่งใจเดียวกัน " ความหมายดีมากๆ / ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
มาณพน้อย
วันที่ 15 มี.ค. 2551
ขออนุโมทนาด้วยนะครับ ฟังดีมาก และ มีความหมายที่ลึกซึ้งครับ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
pornpaon
วันที่ 15 มี.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 8  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 31 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณและอนุโมทนา ครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ