การปลงอาบัติจะเป็นการให้ภิกษุนั้นไม่ต้องรับกรรมหรือไม่
 
ang02
วันที่  20 พ.ค. 2548
หมายเลข  77
อ่าน  1,128

การที่ภิกษุล่วงศีลต้องรับกรรมหรือไม่ ในกรณีที่ภิกษุล่วงศีลแล้วได้ปลงอาบัติ จะทำให้ภิกษุนั้นรับกรรมหรือได้รับกรรมน้อยลงจากการที่ได้ล่วงศีลหรือไม่เพราะเหตุใด


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 20 พ.ค. 2548

แล้วแต่อาบัติ ถ้าอาบัติที่เป็นกรรมบถ เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้น ต้องได้รับผลของกรรมนั้น แม้จะปลงอาบัติแล้ว แต่อาบัติบางข้อ เช่น รับเงินทอง เป็นต้น ปลงอาบัติแล้วไม่ต้องรับผลของการล่วงศีลนั้น เพราะไม่เป็นกรรมบถ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 10 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ