การเกิดขึ้นของจิต
 
chat
วันที่  23 พ.ค. 2548
หมายเลข  83
อ่าน  1,001

ตามที่ผมทราบ การเกิดขึ้นของจิตต้องอาศัยวัตถุรูปเกิด เช่น จักขุวัตถุ โสตวัตถุ ... หทยวัตถุ ผมมีข้อสงสัย ดังนี้

1. มีจิตใดบ้างหรือไม่ที่เกิดขึ้นโดยไม่อาศัยวัตถุรูปเกิด ถ้ามี มีอะไรบ้างและเกิดโดยอาศัยปัจจัยใดในปัจจัย 24

2. จิตของอรูปพรหมเกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งที่ไม่มีรูปและการเกิดขึ้นของจิตในอรูปพรหม อาศัยปัจจัยอะไรบ้าง


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 24 พ.ค. 2548

๑. จิต ๔๒ ดวง ที่เกิดได้ในอรูปพรหมไม่ต้องอาศัยวัตถุรูป ๖ เกิดได้โดยหลายปัจจัย เช่น ปกตูปนิสสยปัยจัย และ อนันตรปัจจัย เป็นต้น

๒. จิตของอรูปพรหมเกิดขึ้นได้เพราะกำลังภาวนาที่สำรอกความพอใจในรูป ฯลฯ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ