พระอริยบุคคลหลงลืมสติหรือไม่
 
ang02
วันที่  21 พ.ค. 2548
หมายเลข  81
อ่าน  1,325

พระอริยบุคคลมีการหลงลืมสติหรือไม่ ต่างกับปุถุชนที่มีหลงลืมสติอย่างไร


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 23 พ.ค. 2548

พระอริยบุคคลที่เป็นพระเสกขบุคคล คือ ผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ ย่อมมีการหลงลืมสติได้เพราะยังละอกุศลธรรมไม่ได้ทั้งหมด สำหรับพระอรหันต์ท่านไม่มีการหลงลืมสติ เป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์ ขณะที่พระเสกขบุคคลหลงลืมสติ ก็เหมือนกับปุถุชนหลงลืมสติคือ จิตเป็นอกุศล แต่พระอริยท่านไม่มีความเห็นผิดในรูปนามที่ปรากฏ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ