สัญญาเจตสิก
 
ทรงศักดิ์
วันที่  20 พ.ค. 2548
หมายเลข  75
อ่าน  2,488

เมื่อเพิ่งได้ยินชื่อของคนๆ หนึ่งแล้วจำไว้ ขณะนี้สัญญาทำหน้าที่จำชื่อไว้ มาภายหลังเห็นคนๆ นี้ ก็จำได้ว่าชื่อนั้น อยากทราบว่าตอนนี้ที่จำได้นึกชื่อได้ยังเป็นเพราะสัญญาเจตสิกที่เกิดใหม่นี้หรือไม่อย่างไรครับ

ขอบพระคุณครับ

 


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 20 พ.ค. 2548

ขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ มีเจตสิกเกิดประกอบกับจิตมากมาย และต่างทำกิจของเจตสิกนั้นๆ เช่น สัญญาเจตสิกเป็นสภาพที่จำในอารมณ์ วิตกเจตสิกเป็นสภาพที่ตรึกถึงอารมณ์ ดังนั้น ในการจะตรึกนึกถึงสิ่งที่เคยจำไว้ ก็เป็นหน้าที่ของวิตกเจตสิกที่เกิดขึ้นทำกิจการงานร่วมกับเจตสิกอื่นๆ สัญญาเจตสิกเดิมที่จำในอารมณ์และดับไปแล้วก็สืบต่อการจำนั้นไว้ในจิตขณะต่อๆ ไป เมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะมีการคิดถึงสิ่งนั้น วิตกก็ตรึกถึงสิ่งที่เคยจำ และในขณะนั้นก็ต้องมีสัญญาเจตสิกที่เกิดขึ้นทำกิจจำอีก ดังนั้นถ้ามีการตรึกถึงสิ่งที่เคยจำในเรื่องหนึ่งเรื่องใดบ่อยๆ ก็ยิ่งมีความจำในเรื่องนั้นมั่นคงขึ้น สืบต่อสะสมการจำในเรื่องนั้นๆ ต่อๆ ไป

สิ่งที่น่าคิด คือ ในชีวิตประจำวันเราสะสมการจำ การตรึกในทางกุศล หรืออกุศลมากกว่ากัน ในขณะที่เป็นอกุศลในสิ่งใด ก็สะสมความจำอย่างอกุศลนั้นๆ ไป และมีปัจจัยที่จะตรึกถึงสิ่งนั้นๆ ด้วยอกุศลอย่างนั้นๆ และก็มีความจำใหม่ที่จำอย่างอกุศลต่อไปอีก แต่ถ้าเป็นในทางกุศลก็ตรงข้าม เช่น ในขณะที่กำลังฟังธรรมพิจารณาธรรม ก็เป็นกุศล ซึ่งก็ต้องมีสัญญาเกิดขึ้นทำกิจจำอย่างเป็นกุศล และสะสมไว้ในจิตขณะต่อๆ ไปด้วย

 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 26 พ.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
สุภาพร
วันที่ 28 พ.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ ที่ทำให้สัญญาความจำมั่นคงยิ่งๆ ขึ้น จากการฟังพระธรรมทางรายการวิทยุ เพราะเพิ่งฟังรายการที่ท่านอาจารย์สุจินต์ ออกอากาศตอนเช้านี้เองค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 7 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

ด้วยความเคารพ จาก ใหญ่ราชบุรี-ธิดารัตน์  เดื่อมขันมณี

 
  ความคิดเห็น 5  
 
sumek
sumek
วันที่ 24 ก.พ. 2562

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 10 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ