ควบคุมความคิดและการทำงานได้ไหม?
 
ทรงศักดิ์
วันที่  20 พ.ค. 2548
หมายเลข  74
อ่าน  969

สภาพธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ควบคุมไม่ได้ แต่ถ้าเป็นการงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น เดิน วิ่ง ทำงานต่างๆ เป็นต้น หรือการคิดเรื่องราวต่างๆ จะกล่าวได้ไหมว่าสามารถควบคุมได้ โดยจิตและเจตสิกเป็นผู้ควบคุมให้เป็นไป โดยมีเหตุปัจจัยที่เหมาะสม

ขอบพระคุณครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 20 พ.ค. 2548

โดยทางโลกทั่วไปก็ว่าควบคุมได้ แต่โดยปรมัตถธรรมแล้วทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและปัจจัย

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 10 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ