กิเลสที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง มีการสะสมหรือไม่
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6594
อ่าน  2,447

     ตราบใดที่ยังไม่ได้ อบรมเจริญปัญญา จนถึงขั้นที่สามารถจะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉท กิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง แต่ละขณะ แม้ว่าจะดับไปแล้ว ก็สะสมสืบต่อ อยู่ในจิตขณะต่อ ๆไป เป็นอนุสัยกิเลส คือเป็นกิเลสซึ่งยังไม่ได้ดับ จึงเป็นเชื้อ เป็นปัจจัย ที่จะทำให้เกิดกิเลสประเภทนั้น ๆ อีก แม้โทสมูลจิตซึ่งเป็นจิตที่ขุ่นใจแม้เพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ในวันหนึ่ง ๆ เช่น มีเสียงโทรศัพท์ แล้วรับโทรศัพท์ และเสียงโทรศัพท์ที่ฟัง ก็ไม่ค่อยจะชัดเจน ขณะนั้นเป็นจิตประเภทไหน เป็นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนิดเดียว เล็กน้อย ซึ่งถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่า ขณะนั้นเป็นโทสะ ซึ่งจะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตขณะต่อ ๆ ไป  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Komsan
วันที่ 10 ก.พ. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
opanayigo
วันที่ 18 ส.ค. 2551
สาธุ ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pamali
วันที่ 6 ก.ค. 2555
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 28 ต.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ