กิเลสที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง มีการสะสมหรือไม่
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6594
อ่าน  2,561

ตราบใดที่ยังไม่ได้ อบรมเจริญปัญญา จนถึงขั้นที่สามารถจะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉท กิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง แต่ละขณะ แม้ว่าจะดับไปแล้ว ก็สะสมสืบต่อ อยู่ในจิตขณะต่อๆ ไป เป็นอนุสัยกิเลส คือเป็นกิเลสซึ่งยังไม่ได้ดับ จึงเป็นเชื้อ เป็นปัจจัย ที่จะทำให้เกิดกิเลสประเภทนั้นๆ อีก แม้โทสมูลจิตซึ่งเป็นจิตที่ขุ่นใจแม้เพียงเล็กๆ น้อยๆ ในวันหนึ่งๆ เช่น มีเสียงโทรศัพท์ แล้วรับโทรศัพท์ และเสียงโทรศัพท์ที่ฟัง ก็ไม่ค่อยจะชัดเจน ขณะนั้นเป็นจิตประเภทไหน เป็นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนิดเดียว เล็กน้อย ซึ่งถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่า ขณะนั้นเป็นโทสะ ซึ่งจะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตขณะต่อๆ ไป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Komsan
วันที่ 10 ก.พ. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
opanayigo
วันที่ 18 ส.ค. 2551
สาธุ ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pamali
วันที่ 6 ก.ค. 2555
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 28 ต.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 31 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ