มรรคมีองค์ ๘ เริ่มต้นด้วยอะไร
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6597
อ่าน  2,927

ทุกท่านคงจะคุ้นหูกับคำว่า มรรคมีองค์ ๘  ซึ่งเริ่มด้วย สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกความเห็นถูก เป็นอีกคำหนึ่งของปัญญา ปัญญาไม่เห็นผิดเลย แต่มิจฉาทิฏฐิ เป็นความเห็นผิด ไม่สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมที่กำลังปรากฏได้ เพราะฉะนั้น ก่อนอื่นขอให้พิจารณาว่า จะศึกษาหรือว่าจะฟังธรรมให้เข้าใจขึ้น หรือว่าจะปฏิบัติด้วยความเป็นเรา เพราะว่า ถ้ายังไม่มีความเข้าใจธรรมอย่างถูกต้อง ยังมีความเป็นเราเต็มที่ แล้วก็มีความอยากที่จะปฏิบัติ โดยที่ถ้าไม่ศึกษาโดยละเอียด แม้แต่ ในรูปศัพท์ภาษาบาลี ที่ว่า ปฏิ + ปติ  ปฏิ คือ เฉพาะ ปติ คือ ถึงหรือ เห็น

เพราะฉะนั้น ปฏิบัติ จริงๆ ก็คือ สภาพธรรมที่เกิดขึ้นและสามารถที่จะระลึก คือ ถึงลักษณะของสภาพธรรมในขณะนี้ทีละลักษณะ เพราะว่าในขณะที่เห็น ไม่ใช่ในขณะที่ได้ยิน ไม่ใช่ในขณะที่คิดนึก เป็นสภาพนามธรรมซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วมากทีเดียว เพราะฉะนั้น เราก็จะสามารถรู้ความจริงของสภาพธรรมว่า ไม่ใช่เราเลย แต่ว่าเป็นสภาพธรรมแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย แล้วดับเร็วมาก ไม่ใช่มีความเป็นเรา ที่อยากจะไปประจักษ์ความเกิดดับ ถ้าเป็นเราแล้วไม่สามารถที่จะประจักษ์ได้ เพราะว่าต้องเป็นปัญญาความเห็นถูก สัมมาทิฏฐิ ที่อบรมเจริญจนถึงขั้นที่สามารถจะรู้ความจริงของสภาพธรรมตามลำดับขั้น


  ความคิดเห็น 1  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 22 เม.ย. 2551
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 23 เม.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
คุณ
วันที่ 26 พ.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
อภิรมย์
วันที่ 26 พ.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pamali
วันที่ 7 มิ.ย. 2554
ขอนอบน้อมพระรัตนตรัย...ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 31 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ