ศึกษาธรรมะเพื่ออะไร
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6598
อ่าน  3,442

ศึกษาธรรมะเพื่ออะไร

ถ้าศึกษาเรื่องราวของธรรม โดยไม่รู้ว่าธรรมอยู่ที่ไหน ก็จะไม่เจอธรรมะเลย เพราะว่าเป็นการรู้เรื่องราวเท่านั้น เช่น ถ้าเปิดพระไตรปิฎก ไม่ว่าจะเป็นพระสุตตันตปิฎก หรือพระอภิธรรมปิฎก หรือแม้พระวินัยปิฎก เป็นเรื่องราวทั้งหมด แต่ไม่รู้ว่าสภาพธรรมอยู่ตรงไหน แต่ถ้าเข้าใจว่าสภาพธรรมมีอยู่เกิดปรากฏทุกขณะ ในชีวิตไม่ขาดธรรมะเลย ขณะที่เกิดก็เป็นธรรมะที่เกิด ขณะเห็นก็เป็นธรรมะที่เห็น ขณะคิดก็เป็นธรรมะที่คิด ก็จะเข้าใจได้ว่า การศึกษาธรรมะนั้น ไม่ใช่เพียงศึกษาเรื่องราวที่มีปรากฏในหนังสือ ในตำรา แต่เป็นการศึกษาเพื่อเข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นธรรม แต่อวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ได้ อวิชชาไม่สามารถจะเข้าใจได้เลย เพราะว่า อวิชชาเป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็นอกุศล เมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้ไม่เห็นความจริงของสิ่งที่ปรากฏ ที่ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน เพราะฉะนั้น เวลาที่ศึกษาธรรมะต้องเข้าใจด้วยว่า ศึกษาเพื่ออะไร

เพื่อเข้าใจธรรมะตัวจริงๆ ซึ่งเป็นชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะๆ สามารถที่จะเข้าใจได้


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
happyindy
วันที่ 13 มิ.ย. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 14 มิ.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
พุทธรักษา
วันที่ 25 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 27 ก.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
bauloy
bauloy
วันที่ 16 มี.ค. 2552

ขออนุโมทนาครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pamali
วันที่ 5 ม.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
isme404
isme404
วันที่ 29 พ.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
maxnakub2
วันที่ 31 ต.ค. 2555

อนุโมทนา    พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยดีแล้ว :)

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 13 ก.พ. 2556

อบรมเจริญพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เพื่อให้เป็นปรกติในชีวิตประจำวันขอพระคุณ และขอกราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 31 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ