ทำอย่างไรถึงจะผ่านอุปสรรคในการปฏิบัติ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6602
อ่าน  2,822

อุปสรรคของการทำสมาธิ คือ นิวรณ์ ๕ 

ทำอย่างไรถึงจะผ่านอุปสรรคในการปฏิบัติเหล่านี้


     พระพุทธศาสนา คือ คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็น
เรื่องของการอบรมเจริญปัญญา ซึ่งในครั้งก่อนที่จะตรัสรู้ ก็มีการอบรมเจริญสมาธิกันมามาก จนกระทั่งจิตสงบถึงขั้นอุปจารสมาธิกับอัปปนาสมาธิ ถึงรูปฌานและอรูปฌาน แต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรม

     เพราะฉะนั้น ข้อความในพระไตรปิฎก ใช้คำว่า สติปัฏฐาน ไม่ได้ใช้คำว่า สมาธิปัฏฐาน แสดงว่า การที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมในขณะนี้ที่จะเข้าใจ ต้องเพราะสติระลึก เรื่องของสติเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก เพราะฉะนั้น การเข้าใจธรรม ต้องเป็นไปตามลำดับขั้นก่อนว่า ธรรมะคืออะไร? เพราะว่าเราทุกคนแสวงหาธรร บางคนก็อ่านในพระไตรปิฎกที่บางท่านเรียบเรียงไว้ ให้เข้าใจง่าย ๆ แต่ว่าจริงๆแล้ว ต้องเข้าใจจริง ๆ ว่า ถ้าไม่ได้ศึกษาจริง ๆ อาจจะมีความเข้าใจผิดในธรรมได้ เพราะว่าหลายคนศึกษาธรรม แสวงหาธรรม แต่ไม่ทราบว่าขณะนี้เป็นธรรม เพราะฉะนั้น จึงต้องเข้าใจตามลำดับ ตั้งแต่ต้น แม้แต่คำแรก คือธรรมที่พระผู้มีพระภาค ฯ ทรงแสดง และทรงตรัสรู้ ไม่ได้ทรงแสดงเรื่องอย่างที่ปฏิบัติกันก่อนการตรัสรู้  คือ สมาธิ แต่ทรงแสดงให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจจริง ๆ ในลักษณะของสภาพธรรมที่มีจริง ๆเพราะฉะนั้น ก่อนอื่น ต้องเข้าใจคำว่า “ธรรม” หรือว่าลักษณะของธรรมเสียก่อนเพราะสติปัฏฐาน หมายความถึง การอบรมเจริญปัญญารู้ความจริงของสภาพธรรม   ที่พระผู้มีพระภาค ฯ ทรงตรัสรู้ และทรงแสดงซึ่งทรงแสดงตั้งแต่เริ่มต้น โดยที่ว่านอกจากพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกแล้วก็เป็นพระอภิธรรมปิฎก ซึ่งเป็นเรื่องของธรรมล้วน เพราะฉะนั้น ก็จะศึกษาเข้าใจลักษณะของธรรมได้ ต้องเข้าใจคำว่า ธรรม ปรมัตถธรรม และอภิธรรม ก่อนที่จะถึงสติปัฏฐาน  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณ
วันที่ 6 พ.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
boonpoj
วันที่ 22 เม.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ