ทำอย่างไรถึงจะผ่านอุปสรรคในการปฏิบัติ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6602
อ่าน  2,944

อุปสรรคของการทำสมาธิ คือ นิวรณ์ ๕ 

ทำอย่างไรถึงจะผ่านอุปสรรคในการปฏิบัติเหล่านี้

พระพุทธศาสนา คือ คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญา ซึ่งในครั้งก่อนที่จะตรัสรู้ ก็มีการอบรมเจริญสมาธิกันมามาก จนกระทั่งจิตสงบถึงขั้นอุปจารสมาธิกับอัปปนาสมาธิ ถึงรูปฌานและอรูปฌาน แต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรม

เพราะฉะนั้น ข้อความในพระไตรปิฎก ใช้คำว่า สติปัฏฐาน ไม่ได้ใช้คำว่า สมาธิปัฏฐาน แสดงว่า การที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมในขณะนี้ที่จะเข้าใจ ต้องเพราะสติระลึก เรื่องของสติเป็นเรื่องที่ละเอียดมาก เพราะฉะนั้น การเข้าใจธรรม ต้องเป็นไปตามลำดับขั้นก่อนว่า ธรรมะคืออะไร? เพราะว่าเราทุกคนแสวงหาธรรม บางคนก็อ่านในพระไตรปิฎกที่บางท่านเรียบเรียงไว้ ให้เข้าใจง่ายๆ แต่ว่าจริงๆ แล้ว ต้องเข้าใจจริงๆ ว่า ถ้าไม่ได้ศึกษาจริงๆ อาจจะมีความเข้าใจผิดในธรรมได้

หลายคนศึกษาธรรม แสวงหาธรรม แต่ไม่ทราบว่าขณะนี้เป็นธรรม เพราะฉะนั้น จึงต้องเข้าใจตามลำดับ ตั้งแต่ต้น แม้แต่คำแรก คือธรรมที่พระผู้มีพระภาค ฯ ทรงแสดง และทรงตรัสรู้ ไม่ได้ทรงแสดงเรื่องอย่างที่ปฏิบัติกันก่อนการตรัสรู้ คือ สมาธิ แต่ทรงแสดงให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจจริงๆ ในลักษณะของสภาพธรรมที่มีจริงๆ เพราะฉะนั้น ก่อนอื่น ต้องเข้าใจคำว่า “ธรรม” หรือว่าลักษณะของธรรมเสียก่อนเพราะสติปัฏฐาน หมายความถึง การอบรมเจริญปัญญารู้ความจริงของสภาพธรรม   ที่พระผู้มีพระภาค ฯ ทรงตรัสรู้ และทรงแสดงซึ่งทรงแสดงตั้งแต่เริ่มต้น โดยที่ว่านอกจากพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎกแล้วก็เป็นพระอภิธรรมปิฎก ซึ่งเป็นเรื่องของธรรมล้วน เพราะฉะนั้น ก็จะศึกษาเข้าใจลักษณะของธรรมได้ ต้องเข้าใจคำว่า ธรรม ปรมัตถธรรม และอภิธรรม ก่อนที่จะถึงสติปัฏฐาน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณ
วันที่ 6 พ.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
boonpoj
วันที่ 22 เม.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 30 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ