ฟังธรรมเพื่ออะไร
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6603
อ่าน  5,840

เราฟังธรรมเพื่ออะไร

การฟังธรรม ศึกษาธรรม เพื่อที่จะให้เข้าใจธรรมที่ละเอียด จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่เบื้องต้น เพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องวิปัสสนาเป็นปัญญาขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา อันทำให้บุคคลผู้รู้แจ้งสภาพธรรมสามารถที่จะดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉท ซึ่งกิเลสมีมากเหลือเกิน เพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีปัญญาจริงๆ ก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้ การฟังธรรมทุกครั้ง ก็เพื่อให้เกิดความเห็นถูก ซึ่งเป็นปัญญา และจะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นด้วย


  ความคิดเห็น 1  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 ธ.ค. 2550

การฟังธรรมเพื่อความเข้าใจถูกและน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามค่ะ

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
jurairat
วันที่ 22 ธ.ค. 2550

ฟังแล้วถ้าสติเกิดก็ระลึกศึกษาสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ ถ้าสติไม่เกิด ก็ฟังให้เข้าใจในเรื่องที่กำลังฟังขณะนั้น ไม่หวัง ไม่คอย ให้เป็นหน้าที่ของธรรมะนั้นๆ วันหนึ่งจะต้องได้รู้จักสภาพธรรมตามความเป็นจริง ที่สำคัญต้องไม่หยุดหรือทอดทิ้งการฟังไปนาน เป็นช่องทางให้อกุศลครอบงำต่อไป ถ้าการฟังเข้าใจจริงๆ แล้วจะไม่ไปทำอย่างอื่น เช่น การนั่งทำสมาธิให้เกิดปัญญา ซึ่งเป็นความเห็นผิดเข้าใจผิด

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pornpaon
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

เมื่อห่างจากการฟังธรรม ก็ห่างจากการประพฤติปฏิบัติที่ถูก

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

เพื่อละ แม้ความต้องการผล

เพื่อละ ความไม่รู้ทีละเล็กละน้อย

เพื่อละ ความเข้าใจผิดในสภาพธัมมะที่มีในขณะนี้

เพื่อละแม้อกุศลในชีวิตประจำวัน นั่นคือ บารมีในชีวิตประจำวัน ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
suwit02
วันที่ 6 เม.ย. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
bauloy
bauloy
วันที่ 3 พ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การฟังธรรม ฟังเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงและถูกต้อง ในสภาพธรรมะที่เกิดปรากฏ ธรรมะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในชีวิตประจำวัน สุขก็มีอยู่จริง ทุกข์ก็มีอยู่จริง ถ้าไม่ฟัง ไม่พิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียดถี่ถ้วน จนเกิดความเข้าใจ ที่ถูกต้องแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงได้ เมื่อไม่รู้ก็ไม่สามารถที่จะละได้ เมื่อละไม่ได้ ก็ยังคงต้องยึดอยู่ เป็นของเรา ตัวเรา เป็นสัตว์เป็นบุคคล ตัวตน ตามการสะสม ฉะนั้นก็ยังต้องวนเวียนอยู่สังสารวัฏไม่จบไม่สิ้น ไม่มีทางออก หากได้ยินได้ฟังธรรมที่ถูกต้องนำมาพิจารณาไตร่ตรอง จนเกิดปัญญา สะสมไปทีละเล็กละน้อย ตามเหตุปัจจัย ก็ยังมีโอกาสมองเห็นทางหลุดพ้น ถึงแม้หนทางนั้นจะยาวไกล ก็ตาม

 
  ความคิดเห็น 8  
 
pamali
วันที่ 6 ก.ค. 2555
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 9  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 30 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ