ปริยัติกับการปฏิบัติธรรม ไปด้วยกันได้หรือไม่
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6607
อ่าน  2,873

      คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มี ๓ ระดับ “ปริยัติศาสนา” คือ  การศึกษาให้เข้าใจในเรื่องของสภาพธรรมที่มีจริงก่อน  เพราะว่าถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลย  จะไม่เข้าใจว่าธรรมคืออะไร ธรรมอยู่ที่ไหน  ขณะนี้เป็นเราหรือเป็นธรรม  แต่ถ้ามีความเข้าใจถูก  ก็จะถึงอีกระดับหนึ่ง  คือ มีปัจจัยที่จะทำให้มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมเดี๋ยวนี้  ไม่ใช่แต่เพียงฟังเรื่องราวของสภาพธรรมเดี๋ยวนี้  ขณะที่ฟังนี้  สภาพธรรมเกิดดับทำหน้าที่ของสภาพธรรมแต่ละประเภท  แต่ไม่มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมเลย  เพียงแต่กำลังฟังให้เข้าใจเรื่องราวของสภาพธรรมเท่านั้น  ต่อเมื่อใดมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัย เป็นสังขารขันธ์ ทำให้มีการระลึกลักษณะของสภาพธรรมที่ศึกษา ฟังเข้าใจ แล้วค่อยๆ ศึกษาอีกระดับหนึ่ง คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปัญญาสิกขา  จนกว่าจะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมตรงตามที่ได้ศึกษา
     เพราะฉะนั้น ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ต้องตรงกัน แยกกันไม่ได้เลยใครก็ตามที่ไม่มีปริยัติ ไม่มีการศึกษาให้เข้าใจเรื่องสภาพธรรม แล้วจะปฏิบัติต้องผิด ใครก็ตามเมื่อไม่ได้ศึกษา แล้วปฏิบัติ ก็หมายความว่า  คนนั้นไม่ได้มีพระธรรมเป็นสรณะ  เพราะว่าคิดเอง ไม่ได้ศึกษาพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย  แล้วก็ต้องผิด เพราะว่าใครจะมีความรู้หรือมีความสามารถที่จะเข้าใจธรรมโดยไม่ศึกษาพระธรรม  เพราะฉะนั้น  ต้องเป็นสิ่งที่ค่อย ๆ พิจารณาในความสมบูรณ์ของพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ทั้งในขั้นปริยัติ  ปฏิบัติ ปฏิเวธ  ความคิดเห็นที่ 2  
 
webdh
วันที่ 24 ม.ค. 2551

ควรฟังพระธรรมเพื่อความเข้าใจ ฟังเพื่อละความไม่รู้ (อวิชชา) ฟังเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน  เป็นการอบรมเจริญปัญญา (ความรู้ในสภาพธรรมตามความเป็นจริง) ทีละเล็กทีละน้อย  เมื่อมีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมมากขึ้น  ปัญญาเจริญมากขึ้น  ปัญญานั่นเองจำทำกิจของปัญญา คือ ละกิเลส เราไม่มีทางจะละกิเลสได้ด้วยความเป็นตัวตน  เพราะความเป็นเราหรือตัวตนนี้ก็เป็นกิเลสด่านแรกที่ยิ่งใหญ่  เป็นการยากที่จะละความยึดถือความเป็นเรา  เพราะเรามีความยึดถือในตัวตนของเรามาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน  ที่ไม่เคยได้ฟังพระธรรมขั้นละเอียด (อภิธรรม) 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pamali
วันที่ 21 ต.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ