ความหมายของคำว่า “ธรรมะ” คืออะไร
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6609
อ่าน  47,321

     ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรม คือ ตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริง ๆ สิ่งที่มีจริง ๆ ก่อนการตรัสรู้ ไม่มีใครพบว่าเป็นธรรมะ เพราะเห็นว่าเป็นคน เป็นสัตว์ เป็นเรา เป็นเขา เป็นวัตถุสิ่งต่าง ๆ แต่เมื่อทรงตรัสรู้แล้ว ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ไม่ใช่วัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่เที่ยง แต่ลักษณะของธรรมนั้น เป็นสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ ซึ่งจะต้องค่อย ๆ ไตร่ตรองตามลำดับ เช่น ขณะนี้อะไรจริง   กำลังเห็นมีจริง ๆ สิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงๆ เสียงมีจริง ๆ จิตที่ได้ยิน รู้เสียงนั้นมีจริง ๆ  ความสุขมีจริง ความทุกข์มีจริง ลักษณะของแข็งมีจริง สภาพที่กำลังรู้แข็งมีจริง ทั้งหมดนี้เป็นธรรมเพราะฉะนั้น ก็จะต้องศึกษาให้ทราบว่า ที่เคยยึดถือว่าเป็นเรา แต่ถ้าไม่มีตัวธรรมะที่เกิดขึ้นปรากฏ เราก็ไม่มี แต่เมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สภาพธรรมหนึ่งสภาพธรรมใดเกิดขึ้น เพราะความไม่รู้ก็เลยถือว่าสิ่งที่เกิดนั้นเป็นเรา  หรือว่าเป็นของเรา เช่น รูปตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้า มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้น แต่เพราะความไม่รู้ก็ยึดถือรูปนั้นว่าเป็นเรา แม้แต่สภาพของจิตใจ  หรือความรู้สึกเป็นสุข  เป็นทุกข์ ก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย  แต่เมื่อไม่รู้ก็ยึดถือสภาพธรรมนั้น ๆ ว่าเป็นเรา

     เพราะฉะนั้น จากการที่เคยเป็นเราทั้งหมด ความรู้โดยการศึกษาจะทำให้เข้าใจว่า เป็นสภาพธรรมแต่ละชนิด ซึ่งมีจริง ๆ ที่มีจริง ๆ เพราะว่าเกิดขึ้นปรากฏ  ถ้าไม่เกิดปรากฏ ก็ไม่มีใครสามารถจะไปรู้ ไปเห็น ไปเข้าใจได้ แต่เพราะว่าในขณะนี้เอง สิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่มีจริง และเกิดขึ้นแล้วจึงปรากฏ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ตรงกับไตรลักษณะที่ว่า อนิจจัง ทุกขัง  อนัตตา คือ สภาพธรรมใดที่มีปัจจัยเกิดขึ้น สภาพธรรมนั้นเกิดแล้วดับไป ไม่เที่ยง เป็นอนัตตา

   ความคิดเห็นที่ 1  
 
bauloy
bauloy
วันที่ 17 พ.ย. 2551

ขออนุโมทนาครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 17 พ.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
buntham-2488
วันที่ 21 ก.ย. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
นกขมิ้น
วันที่ 6 มี.ค. 2555

สาธุ  สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
youcando24
วันที่ 24 ก.ย. 2555

เริ่มต้นในสิ่งที่ถูกต้อง จะได้ไม่เสียเวลามากไปกว่า ผมค้นหามานานแล้วครับ ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์และคณะทำงานทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 3 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 11 ส.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ