สภาวะจิตเช่นไรจึงเรียก กามภพ รูปภพ หรือ อรูปภพ

 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6612
อ่าน  5,549

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สิ่งที่กระทบสัมผัสกาย) เป็นกาม

ฉะนั้น จิตใดๆ ก็ตามที่เป็นไปในกาม คือ เห็นรูป ได้ยินเสียง ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัสหรือ คิดนึกเรื่องเหล่านี้ โดยสภาวะจิตก็เป็นกามภพ

ถ้าหมายถึง กามโลก ก็มี ๑๑ ภูมิ คือ อบายภูมิ ๔ มนุษย์ ๑ สวรรค์ ๖

รูปภพโดยสภาวะจิตก็ได้แก่ รูปาวจรจิต ซึ่งเป็นฌาณจิต ตั้งแต่ ปฐมฌาณ ทุติยฌาณ ตติยฌาณ จตุตถฌาณ และปัญจมฌาณ

ถ้าหมายถึง รูปพรหมโลก ก็คือ รูปพรหม ๑๖ ภูมิ อรูปภพ โดยสภาวะจิตก็ได้แก่ อรูปฌาณจิต คืออากาสานัญจายตนจิต วิญญาณัญจายตนจิต อากิญจัญญายตนจิต เนวสัญญาจายตนจิต

ถ้าหมายถึง อรูปพรหมโลก ก็คือ อรูปพรหม ๔ ภูมิ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
happyindy
วันที่ 5 ก.ค. 2551

* * * ขออนุโมทนาค่ะ * * *

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
boonpoj
วันที่ 23 เม.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 30 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
yu_da2554hotmail
วันที่ 24 มี.ค. 2565

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ