สภาวะจิตเช่นไรจึงเรียกกามภพ รูปภพ หรืออรูปภพ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6612
อ่าน  4,422

     รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สิ่งที่กระทบสัมผัสกาย)  เป็น  ...กาม..

     ฉะนั้น จิตใด ๆ ก็ตามที่เป็นไปในกาม คือ เห็นรูป  ได้ยินเสียง  ได้กลิ่น  ลิ้มรส  สัมผัสหรือ คิดนึกเรื่องเหล่านี้ โดยสภาวะจิตก็เป็นกามภพ 
     ถ้าหมายถึง กามโลก  ก็มี ๑๑ ภูมิ คืออบายภูมิ ๔  มนุษย์ ๑  สวรรค์ ๖

     รูปภพโดยสภาวะจิตก็ได้แก่ รูปาวจรจิต ซึ่งเป็นฌาณจิต ตั้งแต่ ปฐมฌาณทุติยฌาณ ตติยฌาณ จตุตถฌาณ และปัญจมฌาณ

     ถ้าหมายถึง รูปพรหมโลก ก็คือ รูปพรหม ๑๖  ภูมิอรูปภพ โดยสภาวะจิตก็ได้แก่ อรูปฌาณจิต คือ อากาสานัญจายตนจิต วิญญาณัญจายตนจิต อากิญจัญญายตนจิต เนวสัญญาจายตนจิต

     ถ้าหมายถึง อรูปพรหมโลก ก็คือ อรูปพรหม ๔ ภูมิ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
happyindy
วันที่ 5 ก.ค. 2551

 

 

 

*** ขออนุโมทนาค่ะ ***

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
boonpoj
วันที่ 23 เม.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ