วิสุทธิ ๗ ประการทำลายกิเลสอะไรได้บ้าง
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6614
อ่าน  3,762

     วิสุทธิ ๗ ประการเกิดในขณะจิตใด  และทำลายกิเลสอะไรได้บ้าง

     วิสุทธิที่ ๑ คือ ทิฏฐิวิสุทธิ ได้แก่ นามรูปปริเฉทญาณ ซึ่งเป็นปัญญาที่ประจักษ์แจ้ง ลักษณะที่ต่างกันของ นามธรรม และ รูปธรรมทางมโนทวาร  การพูดถึงวิสุทธิ ๗  เป็นเรื่องที่ไกล ถ้าขณะนั้นสติไม่เกิดระลึกลักษณะของสภาพธรรม ที่กำลังปรากฏบ่อยๆ เนืองๆ ทางตา  ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ  การจะพูดถึงวิสุทธิ ๗  โดยย่อ ก็คือ วิสุทธิ ๗  เป็นวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆ นั่นเอง และ วิปัสสนาญาณ จะละคลายกิเลสตามลำดับขั้น จนกว่าจะถึงการรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ซึ่งจะดับกิเลสเป็นสมุจเฉท ตามลำดับขั้นของโลกุตตรจิต


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
boonpoj
วันที่ 23 เม.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ