วิสุทธิ ๗ ประการทำลายกิเลสอะไรได้บ้าง

 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6614
อ่าน  4,715

วิสุทธิ ๗ ประการเกิดในขณะจิตใด และทำลายกิเลสอะไรได้บ้าง

วิสุทธิที่ ๑ คือ ทิฏฐิวิสุทธิ ได้แก่ นามรูปปริจเฉทญาณ ซึ่งเป็นปัญญาที่ประจักษ์แจ้งลักษณะที่ต่างกันของ นามธรรม และ รูปธรรมทางมโนทวาร

การพูดถึงวิสุทธิ ๗ เป็นเรื่องที่ไกล ถ้าขณะนั้นสติไม่เกิดระลึกลักษณะของสภาพธรรม ที่กำลังปรากฏบ่อยๆ เนืองๆ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ

การจะพูดถึงวิสุทธิ ๗ โดยย่อ ก็คือ วิสุทธิ ๗ เป็นวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆ นั่นเอง และวิปัสสนาญาณจะละคลายกิเลสตามลำดับขั้น จนกว่าจะถึงการรู้แจ้งอริยสัจจธรรมซึ่งจะดับกิเลสเป็นสมุจเฉทตามลำดับขั้นของโลกุตตรจิต


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
boonpoj
วันที่ 23 เม.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 30 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
yu_da2554hotmail
วันที่ 24 มี.ค. 2565

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ