วิสุทธิ ๗ ประการทำลายกิเลสอะไรได้บ้าง
โดย บ้านธัมมะ  22 ธ.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข 6614

วิสุทธิ ๗ ประการเกิดในขณะจิตใด และทำลายกิเลสอะไรได้บ้าง

วิสุทธิที่ ๑ คือ ทิฏฐิวิสุทธิ ได้แก่ นามรูปปริจเฉทญาณ ซึ่งเป็นปัญญาที่ประจักษ์แจ้งลักษณะที่ต่างกันของ นามธรรม และ รูปธรรมทางมโนทวาร

การพูดถึงวิสุทธิ ๗ เป็นเรื่องที่ไกล ถ้าขณะนั้นสติไม่เกิดระลึกลักษณะของสภาพธรรม ที่กำลังปรากฏบ่อยๆ เนืองๆ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ

การจะพูดถึงวิสุทธิ ๗ โดยย่อ ก็คือ วิสุทธิ ๗ เป็นวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆ นั่นเอง และวิปัสสนาญาณจะละคลายกิเลสตามลำดับขั้น จนกว่าจะถึงการรู้แจ้งอริยสัจจธรรมซึ่งจะดับกิเลสเป็นสมุจเฉทตามลำดับขั้นของโลกุตตรจิตความคิดเห็น 1    โดย boonpoj  วันที่ 23 เม.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 30 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย yu_da2554hotmail  วันที่ 24 มี.ค. 2565

ขออนุโมทนาค่ะ