การเจริญสมถะ และ วิปัสสนาต่างกันอย่างไร
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6616
อ่าน  10,583

การเจริญสมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนามีจุดประสงค์ต่างกันอย่างไร

     ต่างกันที่  สมถภาวนา เป็นการเจริญกุศลด้วยปัญญาที่เห็นโทษของจิตที่ไม่สงบ ผู้ที่มีปัญญาจริงๆ จะรู้ว่า เมื่อเห็นสิ่งใดที่ไม่สงบด้วยโลภะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง เมื่อยินเสียงก็ไม่สงบด้วยโลภะบ้าง โทษะบ้าง โมหะบ้าง ผู้จะเจริญสมถภาวนา เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ สามารถรู้ขณะที่เป็นอกุศลจิตว่าต่างกับขณะที่เป็นกุศลจิต จึงมีปัญญารู้ว่า จิตจะสงบเป็นกุศลได้ เมื่อตรึกถึงอารมณ์ที่ทำให้จิตสงบขึ้น สงบขึ้น ได้อย่างไร ฉะนั้น การเจริญสมถภาวนาจึงมีจุดประสงค์ให้จิตสงบเป็นกุศลมั่นคงขึ้น มั่นคงขึ้นจนเป็นสมาธิขั้นต่างๆ  
     ส่วนการเจริญวิปัสสนาภาวนานั้น เป็นการอบรมเจริญสติปัฏฐานระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรม ที่เกิดขึ้นปรากฏเพราะเหตุปัจจัย ตามปกติตามความเป็นจริง จนปัญญาเจริญขึ้น คมกล้าขึ้น เมื่อรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ก็ดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉท


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
tanawat
วันที่ 20 ธ.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ การเจริญวิปัสสนาสามารถดับกิเลสได้หมดจด ส่วนสมถภาวนานั้นระงับกิเลสเฉพาะชั้วขณะเท่านั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Belief
วันที่ 21 ต.ค. 2553
ขออนุโมทนาด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ รวมถึงคุณtanawatด้วยนะคะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
มกร
มกร
วันที่ 27 ก.พ. 2560

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ