นักศึกษาแพทย์ทำการทดลองกับสัตว์
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6620
อ่าน  2,660

เป็นนักศึกษาแพทย์ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่ทำให้สัตว์เสียชีวิต  จะเป็นปาณาติบาต หรือไม่

     เมื่อยังไม่ได้ศึกษาธรรม หรือตอนที่ยังเป็นเด็ก คงไม่มีใครเลยที่ไม่ฆ่าสัตว์ เมื่อมีโมหะความไม่รู้  ก็เป็นปัจจัยให้เกิดโลภะบ้าง โทสะบ้าง เป็นธรรมดา บางอาชีพก็เป็นสัมมาชีพ และบางอาชีพก็เป็นมิจฉาชีพ ไม่มีใครอยากจะทำไม่ดี แต่เมื่อยังไม่ได้ดับเหตุที่ทำให้ล่วงศีล ก็ย่อมล่วงศีลบ้างในบางครั้ง ผู้ที่จะรักษาศีลห้าได้สมบูรณ์จริง ๆ นั้น ต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาบันบุคคลขึ้นไป แต่ถึงแม้ว่ายังไม่ใช่พระโสดาบันบุคคล ก็มีหลายท่านทั้งในอดีตกาล และในปัจจุบันนี้ และต่อไปในอนาคตด้วย ที่มีศรัทธาและมีเจตนาวิรัติทุจริต ไม่เบียดเบียน ไม่ทำร้าย ไม่ทำอันตราย ต่อบุคคลอื่นตามปัจจัยที่ได้สะสมมา

     ฉะนั้น จึงมีบุคคลที่ละอาคารบ้านเรือนเป็นบรรพชิต แม้ว่าไม่ได้บรรลุอริยสัจจธรรมเป็นพระอริยบุคคล แต่ก็มีเจตนาที่จะขัดเกลา และรักษาศีลได้มากกว่าเพียงห้าข้อ การที่แต่ละบุคคลมีอัธยาศัยมีความโน้มเอียงที่จะกระทำสิ่งใด ก็ย่อมทำตามปัจจัยที่ได้สะสมมา และย่อมล่วงศีลบ้างบางครั้ง ตราบที่ยังไม่เป็นพระอริยบุคคล

     แต่ว่าผู้ที่เป็นนักศึกษาแพทย์ ก็คงจะฆ่าสัตว์ทำลายสัตว์ เพื่อประโยชน์ ไม่เหมือนพวกมิจฉาชีพ ที่ทำอันตรายทั้งคนและสัตว์ โดยที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับบุคคลอื่น ๆ เลย  เมื่อยังไม่ใช่พระอริยเจ้า และสะสมอบรมในทางที่จะศึกษาวิชานี้ ก็ประพฤติในทางการศึกษา แต่ต้องทราบว่าขณะที่ฆ่าสัตว์นั้นเป็นปาณาติบาต เป็นอกุศลกรรม ไม่ว่าใครกระทำ ไม่ว่าพระมหากษัตริย์กระทำ นักศึกษาแพทย์กระทำ ไม่ว่าโจร หรือบรรพชิตกระทำ ก็เป็นอกุศลกรรม

     ฉะนั้นทุกคนจึงควรเจริญกุศลทุกทางมาก ๆ ด้วย อย่าละเลยการเจริญกุศล ดังนั้นถ้าเป็นนักศึกษาแพทย์ และได้เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ควรเจริญกุศลมาก ๆ โดยเฉพาะควรเจริญกุศลที่ทำให้รู้แจ้งอริยสัจจธรรมเป็นพระอริยบุคคล ซึ่งทำให้ไม่ต้องเกิดในอบายภูมิอีกเลย เพราะถ้าไม่ใช่พระอริยบุคคล ก็ยังมีโอกาสได้รับผลของอกุศลกรรม ที่ทำให้เกิดในอบายภูมิได้

   ความคิดเห็นที่ 1  
 
zokenyo
วันที่ 12 พ.ย. 2555

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 13 พ.ย. 2555
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
papon
papon
วันที่ 26 ธ.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 12 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ