คำว่าสวรรค์ เป็นบุคคลาธิษฐาน คือ เช่นไร
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6623
อ่าน  3,312

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรม ทั้งปรมัตถธรรม และ บัญญัติ   
     ปรมัตถธรรมเป็นธรรมที่มีจริง พระผู้มีพระภาคฯ ได้ทรงบัญญัติคำ  เพื่อให้เข้าใจลักษณะของ ปรมัตถธรรม เมื่อทรงแสดงปรมัตถธรรมโดยบัญญัติ จึงเป็นบุคคลาธิษฐาน เช่น สวรรค์เป็นสถานที่ที่มีจริงๆ เช่นเดียวกับที่โลกนี้ก็เป็นโลกๆ หนึ่ง เมื่อเกิดในโลกนี้ก็รู้ว่าโลกนี้มีจริง เมื่อยังอยู่ในโลกนี้ ก็ยังไม่เห็นนรก สวรรค์     
    แต่เมื่อตายไปแล้วเกิดในนรกหรือสวรรค์ เมื่อนั้นก็จะรู้ว่านรก หรือสวรรค์ก็มีจริง เช่นเดียวกับที่โลกนี้มีจริงในขณะนี้ เมื่อได้กระทำความดีสมควรแก่การเกิดในสวรรค์ขั้นนั้น  กรรมนั้นก็ให้ผล ทำให้เกิดในสวรรค์ขั้นนั้น เมื่อนั้นก็จะรู้ว่าสวรรค์ก็คือ โลกๆ หนึ่งเหมือนโลกนี้ แต่ว่ารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ประณีตกว่าโลกนี้จึงชื่อว่าสวรรค์
     สำหรับโลกอื่นๆ เช่น รูปพรหมโลก และอรูปพรหมโลก ก็เช่นเดียวกัน คือ ต้องมีเหตุที่ควรแก่การที่จะให้เกิดในโลกนั้นๆ ได้


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
สุภาพร
วันที่ 22 เม.ย. 2551

ขอขอบคุณค่ะที่ชี้ทางสว่างค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pornpaon
วันที่ 25 มิ.ย. 2551

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pamali
วันที่ 23 พ.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
isme404
isme404
วันที่ 15 มิ.ย. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 19 ส.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ