ขันธ์ ๕ คืออะไร และมีอะไรบ้าง
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6627
อ่าน  12,164

     ขันธ์ ๕  คือ สภาพธรรมทั้งหลายที่เกิดแล้วดับ จึงจำแนกเป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต    สภาพธรรมใดเกิดแล้วแต่ยังไม่ดับ  ขณะที่ยังไม่ดับก็เป็นปัจจุบัน เมื่อดับแล้วก็เป็นอดีต สภาพธรรมใดที่ยังไม่เกิดแต่จะเกิดขึ้น ก็เป็นอนาคต ในขณะที่กำลังนั่งอยู่นี้เป็นขันธ์ ๕ ทั้งนั้น จิตเห็น จิตได้ยิน ก็เป็นขันธ์ เสียงที่เกิดขึ้นแล้วดับไป ก็เป็นขันธ์              

     ขันธ์ ๕ แบ่งเป็น รูปขันธ์ ๑  และนามขันธ์ ๔  

     ขันธ์ ๕  คือ  รูปขันธ์ ๑  เวทนาขันธ์ ๑  สัญญาขันธ์ ๑  สังขารขันธ์ ๑  วิญญาณขันธ์ ๑

     รูปขันธ์  ได้แก่  รูปทุกรูป  รูปทุกชนิด ทุกประเภท 
     เวทนาขันธ์  ได้แก่  เวทนาเจตสิก (ความรู้สึกสุข ทุกข์ ดีใจ เสียใจ เฉยๆ) ๑ ดวง
     สัญญาขันธ์  ได้แก่  สัญญาเจตสิก (ความจำหมายรู้อารมณ์) ๑ ดวง 
     สังขารขันธ์  ได้แก่  เจตสิก ๕๐ ดวง (เว้นเวทนาเจตสิก และสัญญาเจตสิก)
     วิญญาณขันธ์  ได้แก่ จิตทุกดวง


Tag  ขันธ์ ๕ รูปขันธ์ วิญญาณขันธ์ สังขารขันธ์ สัญญาขันธ์ เวทนาขันธ์

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
POPO
วันที่ 9 พ.ย. 2552

อนุโมทนากับคำอธิบาย และความกระจ่าง ครับ ขอบพระคุณครับ แต่ มีข้อสงสัยว่า เมื่อ จิตคือ วิญญาณขันธ์ แล้ว ทำไม ไม่เรียกว่า วิญญาณ ครับ มีเหตุผลพิเศษหรือไม่ ที่เรียกว่า จิต

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
prachern.s
วันที่ 9 พ.ย. 2552

พระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดในการแสดงพระธรรม  ธรรมประเภทเดียวกัน แต่ทรงใช้ชื่อ พยัญชนะ ที่ต่างกัน ในบางแห่ง เพื่อความสมบูรณ์และไพเราะของภาษา ดังนั้น คำว่าจิต จึงมีหลายชื่อ   

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
คุณ
วันที่ 10 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
รวส
วันที่ 14 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
มหาแสนดี
วันที่ 4 ก.ย. 2553

สมกับเป็นบ้านธรรมะจริง ๆ อ่านเข้าใจได้ง่าย ขอ อนุโมทนา ครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Rodngoen
วันที่ 14 ก.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Taksaorn
Taksaorn
วันที่ 14 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณค่ะ และขออนุโมทนาบุญค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ