ทำอย่างไรจึงจะไม่ให้มีโทสะ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6630
อ่าน  3,486

     ต้องอบรมเจริญปัญญา จนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ถึงขั้นเป็นพระอนาคามีบุคคล สภาพธรรมที่เป็นโทสะนั้น ไม่ใช่ว่าจะต้องโกรธจนหน้าดำหน้าแดง เพียงขุ่นเคืองใจนิดเดียวก็เป็นอาการของโทสะ กิเลสก็ไม่ใช่มีแต่ โลภะ โทสะ  โมหะ เท่านั้น   ยังมีบริวารอีกมาก เช่น  ความตระหนี่ แม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติสิ่งของมากมาย แต่ก็ไม่สามารถสละบริจาควัตถุสิ่งใดเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่น  การสละสิ่งใดให้เพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นนั้นเป็นจิตประเภทไหน และการไม่สละนั้น เป็นจิตประเภทไหน ถ้าไม่พิจารณาจิตใจของตัวเองแล้วจะไม่รู้เลยว่า มีกิเลสหนาแน่นมากมายเพียงใด มีทั้งความริษยา ความประมาท และอกุศลธรรมอื่น ๆ นานาประการ
     ฉะนั้นการละกิเลส จึงไม่ใช่ว่าใครนึกจะละ ก็หัดละไปเรื่อย ๆ ก็จะดับกิเลส คือ ความโกรธไม่ให้มีเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวได้ การดับกิเลสนั้นต้องดับเชื้อของกิเลส ที่ทำให้เกิดโลภะ โทสะ โมหะ และ อกุศลธรรมทั้งหลายด้วย

     การอบรมเจริญปัญญาจนรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ตามหนทางปฏิบัติ ที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียด เมื่อเริ่มประพฤติปฏิบัติ  ทีละเล็กละน้อย ผลก็จะเกิดขึ้น ทีละเล็กละน้อย ตามควรแก่การปฏิบัติ แต่ไม่ใช่ว่าพอเริ่มลงมือปฏิบัติ ก็ละโทสะได้ บางคนคิดว่า พอเริ่มศึกษาธรรมก็คงจะเย็นลงไปเยอะ ไม่ค่อยมีกิเลสโลภะ โทสะอะไรเลย หรือหวังว่าคนที่ไปวัด ไปฟังธรรม แล้วกิเลสก็คงจะเบาบางลงมาก ดูเผิน ๆ ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น แต่กิเลสก็เหมือนเชื้อโรค เมื่อยังไม่มากก็ยังไม่ปรากฏ แต่ก็มีอยู่พร้อมที่จะเกิดเป็นโทษเป็นภัย ฉะนั้น การที่จะดับกิเลสได้จริง ๆ นั้น จะต้องอบรมเจริญหนทางปฏิบัติที่ทำให้เกิดปัญญา รู้แจ้งสภาพธรรมตามความเป็นจริง แล้วปัญญาจึงดับกิเลสหมดสิ้นเป็นสมุจเฉทตามระดับขั้นของปัญญา  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 12 มี.ค. 2551
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 27 พ.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
opanayigo
วันที่ 2 มี.ค. 2552

"แต่กิเลสก็เหมือนเชื้อโรค เมื่อยังไม่มากก็ยังไม่ปรากฏ แต่ก็มีอยู่พร้อมที่จะเกิดเป็นโทษเป็นภัย "
อนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
พรรณี
พรรณี
วันที่ 22 พ.ย. 2553

ดิฉันพอจะเข้าใจบ้าง ตามที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายไว้ และจะพยายามทำความเข้าใจให้มากขึ้นเท่าที่สติปัญญาจะทำได้ค่ะ กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pamali
วันที่ 23 พ.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 13 มิ.ย. 2554

 ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
isme404
isme404
วันที่ 27 พ.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 16 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 16 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ