ทำอย่างไรจึงจะไม่ให้มีโทสะ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6630
อ่าน  3,754

ต้องอบรมเจริญปัญญา จนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ถึงขั้นเป็นพระอนาคามีบุคคล สภาพธรรมที่เป็นโทสะนั้น ไม่ใช่ว่าจะต้องโกรธจนหน้าดำหน้าแดง เพียงขุ่นเคืองใจนิดเดียวก็เป็นอาการของโทสะ กิเลสก็ไม่ใช่มีแต่ โลภะ โทสะ  โมหะ เท่านั้น  ยังมีบริวารอีกมาก เช่น  ความตระหนี่ แม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติสิ่งของมากมาย แต่ก็ไม่สามารถสละบริจาควัตถุสิ่งใดเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่น การสละสิ่งใดให้เพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นนั้นเป็นจิตประเภทไหน และการไม่สละนั้น เป็นจิตประเภทไหน ถ้าไม่พิจารณาจิตใจของตัวเองแล้วจะไม่รู้เลยว่า มีกิเลสหนาแน่นมากมายเพียงใด มีทั้งความริษยา ความประมาท และอกุศลธรรมอื่นๆ นานาประการ

ฉะนั้น การละกิเลส จึงไม่ใช่ว่าใครนึกจะละ ก็หัดละไปเรื่อยๆ ก็จะดับกิเลส คือ ความโกรธไม่ให้มีเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวได้ การดับกิเลสนั้นต้องดับเชื้อของกิเลส ที่ทำให้เกิดโลภะ โทสะ โมหะ และ อกุศลธรรมทั้งหลายด้วย

การอบรมเจริญปัญญาจนรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ตามหนทางปฏิบัติ ที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียด เมื่อเริ่มประพฤติปฏิบัติ  ทีละเล็กละน้อย ผลก็จะเกิดขึ้น ทีละเล็กละน้อย ตามควรแก่การปฏิบัติ แต่ไม่ใช่ว่าพอเริ่มลงมือปฏิบัติ ก็ละโทสะได้ บางคนคิดว่า พอเริ่มศึกษาธรรมก็คงจะเย็นลงไปเยอะ ไม่ค่อยมีกิเลสโลภะ โทสะอะไรเลย หรือหวังว่าคนที่ไปวัด ไปฟังธรรม แล้วกิเลสก็คงจะเบาบางลงมาก ดูเผินๆ ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น แต่กิเลสก็เหมือนเชื้อโรค เมื่อยังไม่มากก็ยังไม่ปรากฏ แต่ก็มีอยู่พร้อมที่จะเกิดเป็นโทษเป็นภัย ฉะนั้น การที่จะดับกิเลสได้จริงๆ นั้น จะต้องอบรมเจริญหนทางปฏิบัติที่ทำให้เกิดปัญญา รู้แจ้งสภาพธรรมตามความเป็นจริง แล้วปัญญาจึงดับกิเลสหมดสิ้นเป็นสมุจเฉทตามระดับขั้นของปัญญา


  ความคิดเห็น 1  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 12 มี.ค. 2551
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 27 พ.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
opanayigo
วันที่ 2 มี.ค. 2552

"แต่กิเลสก็เหมือนเชื้อโรค เมื่อยังไม่มากก็ยังไม่ปรากฏ แต่ก็มีอยู่พร้อมที่จะเกิดเป็นโทษเป็นภัย"

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
พรรณี
พรรณี
วันที่ 22 พ.ย. 2553

ดิฉันพอจะเข้าใจบ้าง ตามที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายไว้ และจะพยายามทำความเข้าใจให้มากขึ้นเท่าที่สติปัญญาจะทำได้ค่ะ

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pamali
วันที่ 23 พ.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 13 มิ.ย. 2554

 ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 7  
 
isme404
isme404
วันที่ 27 พ.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 16 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 10  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 16 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 11  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 30 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ