มหาสติปัฎฐานคืออะไร
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6634
อ่าน  3,545

เป็นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดง เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นแก่นแท้ เป็นพระธรรมคำสอน ที่แสดงถึง การเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะถ้าไม่ได้ทรงแสดงมหาสติปัฎฐาน ก็จะไม่ได้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คำสอนของพระองค์จึงเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนต้องศึกษาจริงๆ ไม่ควรประมาทคิดว่า เพียงฟังครั้งเดียว หรือสองครั้ง ก็สามารถที่จะเข้าใจได้โดยละเอียดลึกซึ้ง จนสามารถที่จะปฏิบัติและหมดกิเลสได้ในเวลารวดเร็ว แต่เป็นเรื่องที่ยิ่งฟังก็ยิ่งเห็น พระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงนั้นเป็นสัจจธรรม คือ เป็นสิ่งที่มีจริงและสามารถที่จะพิสูจน์ได้ไม่ว่าในกาลไหนๆ ทั้งสิ้น แต่ถ้าไม่ฟังพระธรรมก็ย่อมไม่สามารถเข้าใจว่า การที่จะพิสูจน์พระธรรม ที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ จะพิสูจน์ได้อย่างไรว่า พระธรรมนั้นเป็นพระธรรมที่ตรัสรู้แจ้งจริงๆ และได้ทรงแสดงพระธรรมไว้ เพื่อให้บุคคลอื่นศึกษา และอบรมเจริญปัญญา จนดับกิเลสได้ด้วย

ในครั้งที่พระผู้มีพระภาค ฯ ยังไม่ปรินิพพานนั้น มีพระสงฆ์สาวกเป็นอันมาก เมื่อได้ฟังพระธรรม แล้วก็ได้รู้อริยสัจจธรรม บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยสาวกเป็นจำนวนไม่น้อยเลย เมื่อกาลสมัยล่วงมา ก็สังเกตได้ จากการศึกษาพระธรรมของพุทธศาสนิกชนว่ามีมาก หรือน้อย มหาสติปัฏฐานเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษา และพิจารณาโดยละเอียดจริงๆ และมหาสติปัฎฐาน ก็เป็นการอบรมเจริญปัญญา ในชีวิตประจำวันในขณะนี้เอง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 28 พ.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 23 พ.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
isme404
isme404
วันที่ 27 พ.ค. 2555

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
isme404
isme404
วันที่ 29 พ.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 10 พ.ย. 2556

ขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 15 พ.ย. 2556

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 30 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ