การเจริญภาวนามีอะไรบ้าง
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6628
อ่าน  4,467

     การอบรมเจริญภาวนา มีทั้งการอบรมเจริญความสงบ ซึ่งเป็นสมถภาวนา และการอบรมเจริญปัญญา คือ วิปัสสนาภาวนา ทั้งสองอย่างต้องอาศัยปัญญาจึงจะเจริญได้ เพราะเหตุว่า  ถ้าไม่รู้ลักษณะสภาพของจิตที่ต่างกันระหว่าง กุศลจิต  และอกุศลจิต ก็ย่อมจะเจริญสมถะ คือ  ความสงบจากอกุศลไม่ได้  

     ฉะนั้นการอบรมเจริญความสงบของจิต จึงต้องมีสติสัมปชัญญะ ที่สามารถรู้สภาพที่ต่างกันของกุศลจิต และอกุศลจิตในขณะนี้เสียก่อน แล้วจึงจะอบรมเจริญกุศลที่เป็นความสงบ คือ  สมถภาวนา

     สำหรับ วิปัสสนาภาวนา เป็นสติสัมปชัญญะที่สามารถรู้สภาพที่ต่างกันของ นามธรรม และ รูปธรรม ตามความเป็นจริง  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Komsan
วันที่ 5 ม.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 12 มี.ค. 2551
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
คุณ
วันที่ 22 ส.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
isme404
isme404
วันที่ 17 พ.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 17 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ