ชาติหน้ามีจริงหรือ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6625
อ่าน  4,961

ชาตินี้มีจริงไหม เมื่อชาตินี้มีจริงได้ ชาติหน้าก็ย่อมมีจริงได้ เวลาคิดถึงชาติหนึ่งๆ ก็คิดถึงระยะยาว คือ ตั้งแต่เกิดมาชีวิตก็ล่วงไป เป็นวัน เป็นเดือน เป็นปี เป็นยี่สิบสามสิบปีต่อๆ ไปจนตาย ก็นับว่าเป็นชาติหนึ่ง แต่ทำไมจึงไม่ถอยให้สั้นกว่าปี เดือน วัน จนถึงขณะเมื่อกี้นี้กับขณะเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่ใช่ขณะเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าแต่ละขณะนั้นล่วงไป ดับไป สิ้นไปเร็วที่สุด

พระผู้มีภาค ฯ ทรงแสดงธรรมว่า ชีวิตดำรงอยู่ เพียงชั่วขณะที่จิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่อกันที่ละหนึ่งขณะ เมื่อจิตดวงหนึ่งดับไปแล้ว ก็ไม่ใช่ว่าหมดเชื้อหมดปัจจัย ที่จะทำให้จิตต่อไปเกิดขึ้น เช่น ขณะเมื่อกี้นี้ หมดสิ้นไปแล้ว ใครจะเรียกร้องให้นามธรรม และรูปธรรมที่ดับไปเมื่อกี้นี้ กลับคืนมา ไม่ได้เลย สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย แล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว การเกิดขึ้นแล้วดับไปของรูปธรรม และนามธรรมแต่ละขณะนั้น เป็นเพราะ มีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้น

ขณะเมื่อกี้นี้มีจึงทำให้ขณะนี้มี  และเมื่อวานนี้มี วันนี้จึงมี ฉันใด วันนี้มี พรุ่งนี้ก็มี ฉันนั้น เพราะวันนี้เป็นปัจจัยของวันพรุ่งนี้ ถ้าวันนี้ไม่มี พรุ่งนี้ก็ไม่มี ที่เราเกิดมานี้  ก็เพราะ ความไม่รู้  เราเลือกเกิดไม่ได้ว่า จะเกิดวันไหน ถ้าเลือกวันเกิดได้ ก็เลือกวันตายได้ เพราะเมื่อตายจากชาติก่อน คือ เมื่อจุติจิตของชาติก่อนดับไปแล้ว  ก็เป็นปัจจัย ให้จิตขณะต่อไป คือ ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น เป็นจิตขณะแรกของชาตินี้ ซึ่งเกิดสืบต่อ จากจุติจิตของชาติก่อนทันที ไม่มีระหว่างคั่นเลย เหมือนกับจิตทุกขณะของวันนี้ ที่เกิดขึ้น แล้วก็ดับไปสืบต่อกันอย่างรวดเร็ว

จิตทุกขณะในปัจจุบันชาตินี้ เกิดดับสืบต่อกัน ฉันใด เมื่อจุติจิตของชาตินี้ดับไปแล้ว ก็เป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิต เกิดต่อเป็นชาติหน้าทันที ฉันนั้น ไม่มีใครบังคับจิตนิยาม ซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตได้ วิสัยของจิต ที่เกิดดับนั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลย ฉะนั้น เมื่อยังมีเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตเกิด จิตก็ต้องเกิด ผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์นั้นต้องเกิดอีกแน่นอน ถึงแม้ว่าไม่รู้ก็ต้องเกิดเหมือนชาตินี้ ก็ไม่รู้ แต่ก็ต้องเกิด


  ความคิดเห็น 1  
 
Thanapolb
Thanapolb
วันที่ 7 ก.ค. 2551

ไม่ทราบว่าสมควรถามไหมนะครับ

แต่อยากทราบว่า เมื่อมนุษย์มีอดีตชาติ ที่อาจเคยเกิดเป็นอะไรมาก่อน ถ้าย้อนยุคได้ไปหลายล้านปี เช่น ยุคไดโนเสาร์ ตอนนั้นมีมนุษย์หรือยัง ถ้ายัง อะไรได้เกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งแรก ถ้ามนุษย์พัฒนามาจากสัตว์จำพวกลิง แล้วพัฒนามาเรื่อยๆ และเริ่มสร้างอารยะธรรม ขึ้นมาเรื่อยๆ นั้นเพราะสัตว์ (ที่รวมหมายถึงมนุษย์) มีการพัฒนาทางจิต(สำนึก ปัญญา ญาญ) ขึ้นมาเรื่อยๆ ซึ่งน่าจะไปในทางที่ดี แต่เราก็เห็นว่า ยังมีมนุษย์ที่ดูเหมือนไร้อริยะ จริงๆ แล้วการกำเนิดมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่ออะไร และทำไมต้องมีสัตว์เดรฉานบางจำพวกที่ดูจะไม่มีโอกาสหลุดพ้นเลย

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 8 ก.ค. 2551

ในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์แสดงมนุษย์ในยุคแรกมาจากพรหมโลก และกรรมที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์คือกุศลกรรม ไม่ใช่พัฒนามาจากสัตว์พวกลิงแต่อย่างใดเพราะกำเนิดของสัตว์เดรัจฉานเกิดจากอกุศลกรรม ดังนั้น ต้นกำเนิดของมนุย์กับสัตว์เดรัจฉานจึงต่างกัน และสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดเพราะยังมีเหตุให้เกิด คือ ตัณหา ถ้าไม่มีตัณหาสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เกิดอีก และไม่มีใครสร้างได้ไม่มีผู้สร้าง ไม่มีผู้บันดาล ไม่มีผู้เป็นใหญ๋ ทุกคนเป็นไปตามเหตุและปัจจัย

ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่.. 

กำเนิดมนุษย์ โลก และจักรวาล

 
  ความคิดเห็น 3  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 24 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
boonpoj
วันที่ 28 มี.ค. 2556

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 30 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ