จิตเป็นธาตุรู้

 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6611
อ่าน  4,576

ธรรมชาติเดิมของจิตเป็นธาตุรู้ เพราะเหตุอะไรเป็นปัจจัย จึงทำให้จิตปฏิสนธิในรูปสังขารเป็นไม่รู้

ธรรมชาติของจิตเป็นธาตุรู้ จิตทุกประเภทเป็นสภาพรู้ ทุกขณะที่เกิดขึ้น กุศลจิตก็เป็นสภาพรู้ โลกียจิต โลกุตตรจิตก็เป็นสภาพรู้ ลักษณะของจิตทุกประเภททุกขณะที่เกิดขึ้นเป็นสภาพรู้ ฉะนั้น เมื่อถามว่า เพราะเหตุอะไรเป็นปัจจัย จึงทำให้จิตปฏิสนธิในรูปสังขาร เป็นไม่รู้สภาพที่ไม่รู้อารมณ์ เป็นรูปไม่ใช่จิต

จิตมีหลายประเภท อกุศลจิตที่ยินดียินร้าย เป็นต้น ไม่ใช่กุศลจิตที่มีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วย อกุศลจิตไม่สามารถรู้ว่า สภาพธรรมเป็นอนัตตา แต่กุศลจิตที่มีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วย สามารถอบรมเจริญปัญญา จนรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
happyindy
วันที่ 5 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 23 พ.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
isme404
วันที่ 9 มิ.ย. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
boonpoj
วันที่ 28 มี.ค. 2556

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 30 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ประสาน
วันที่ 18 ก.พ. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
วันที่ 9 พ.ค. 2564

ขอเชิญรับฟังเพิ่มเติม...

ธาตุ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
yu_da2554hotmail
วันที่ 24 มี.ค. 2565

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ