การเข้าถึงธรรมเป็นกระบวนการอะไร
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6610
อ่าน  3,565

 ลำดับขั้นแห่งการเข้าถึงองค์คุณแห่งธรรมเป็นกระบวนการอะไร

     เป็นการศึกษาตามลำดับ คือ ตั้งแต่ขั้นเข้าใจว่า ธรรม คือ อะไร

     ธรรม คือ สิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ ตรวจสอบความรู้ดูว่า เข้าใจในสิ่งที่มีจริงในขณะนี้แล้วหรือยัง ต้องอาศัยการฟัง จึงสามารถที่จะเข้าใจว่า สิ่งที่มีจริงในขณะนี้ เป็นธรรมอย่างไร  เช่น ในขณะนี้ซึ่งได้ยินเสียง เสียงมีแน่นอน แต่ถ้าไม่มีสภาพรู้ ซึ่งเป็นนามธรรม และ ไม่มีรูปร่างใด ๆ ทั้งสิ้น เสียงก็ไม่ปรากฏ สภาพรู้เป็นธาตุชนิดหนึ่ง ซึ่งต่างกับรูปธาตุ เพราะว่ารูปธาตุไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลย แต่นามธาตุไม่มีรูปร่าง นามธาตุเป็นธาตุ ซึ่งเมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด จึงเป็นนามธาตุ

     นามธาตุได้แก่ จิต และ เจตสิก ในขณะนี้กำลังเกิดพร้อมกัน  แล้วก็ดับพร้อมกัน ในขณะที่เสียงปรากฏ หมายความว่า ต้องมีธาตุรู้เสียง คือ ได้ยิน ถ้าไม่มีธาตุรู้ มีแต่เพียงรูป ไม่มีสัตว์  บุคคลในที่นี้เลย แม้ว่ามีเสียงในศาลา  เสาก็ได้ยินไม่ได้  พัดลมก็ได้ยินไม่ได้  อะไร ๆ ก็ได้ยินไม่ได้  เพราะว่าไม่ใช่ธาตุรู้  ไม่ใช่สภาพรู้ แต่ที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะมีปรากฏในโลกได้ เพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้น และต้องรู้สิ่งที่กำลังปรากฏ จึงเห็น จึงได้ยิน จึงได้กลิ่น จึงลิ้มรส จึงได้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกาย จึงคิดนึกต่าง ๆ เป็นลักษณะของธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เรา เป็นสภาพของนามธรรม คือ จิตและเจตสิก

     เพราะฉะนั้น ก่อนอื่นที่จะอบรมเจริญปัญญาถึงขั้นที่จะรู้แจ้งลักษณะของสภาพธรรม ก็ต้องมีการศึกษาเรื่องของธรรมะ ให้เข้าใจจริง ๆ ก่อนว่าขณะนี้ทุกอย่างที่ปรากฏที่มีจริง เป็นธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๒ อย่าง  คือ เป็นนามธรรม หรือ เป็นรูปธรรม   ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณ
วันที่ 22 ส.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ