เรียนถาม...สมถภาวนา...
 
ปุจฉา
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6605
อ่าน  2,400
1.  สมถภาวนาที่เป็นอกุศลมีหรือไม่  อย่างไร2.  มรรคมีองค์  ๗  เกี่ยวข้องกับสมถภาวนาหรือไม่ ขอโปรดช่วยอธิบายโดยละเอียดขอขอบพระคุณครับ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 23 ธ.ค. 2550
๑. ข้อความในพระไตรปิฎกและอรรถที่แสดงเรื่องสมถภาวนา   หมายถึง  การอบรมจิตเพื่อให้สงบจากอกุศลคือนิวรณ์ จนจิตสงบเข้าถึงอุปจารสมาธิ อัปปณาสมาธิ  จิตเป็นมหัคคต   รูปฌานและอรูปฌาน  ขณะที่เจริญสมถถาวนาจิตย่อมไม่มีอกุศลเลย     แต่ผู้ที่เจริญสมถภาวนาที่ไม่ถูกต้อง ขาดความรู้ความเข้าใจ   เจริญสมถะผิด   จิตไม่สงบคือเป็นอกุศล    ไม่ควรกล่าวว่าเป็นสมถภาวนา    อนึ่งข้อความในบางแห่ง  เช่น   ในธรรมสังคณี กล่าวถึง ขณะที่อกุศลจิตเกิดขึ้น ประกอบด้วยสมถะก็จริง  แต่นั่นหมายถึงเอกัคคตเจตสิก  ไม่ใช่สมถภาวนา  ๒. ผู้ที่เจริญฌานมาก่อนฟังพระธรรม คือบรรลุฌานขั้นทุติยฌานขึ้นไป  ชื่อว่าละวิตกอันเป็นองค์มรรคองค์หนึ่งในแปด         ขณะที่มรรคจิตเกิดขึ้นย่อมไม่มีสัมมาสังกัปปะเกิดร่วมด้วย  องค์มรรคของผู้นั้นมี ๗ องค์ เว้นสัมมาสังกัปปะ (วิตกเจตสิก)      
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

มีแต่อกุศลฌาน   ฌานหมายถึงการเผาหรือเพ่งค่ะ    

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pornpaon
วันที่ 23 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะขอรบกวนความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสมถภาวนาที่มีอยู่ในที่อื่นอีกด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
study
วันที่ 24 ธ.ค. 2550

ในวิสุทธิมรรคสมาธินิเทศ อธิบายเรื่องของสมถภาวนาไว้โดยละเอียดโดยท่านตั้งหัวข้อทั้งหมด ๗ หัวข้อดังนี้    วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒ - หน้าที่ 2

 ( ๑) อะไร เป็นสมาธิ
 
 (๒) ที่ชื่อว่าสมาธิ   เพราะอรรถว่ากระไร   (๓) อะไร เป็นลักษณะ เป็นรส เป็นปัจจุปัฏฐาน และปทัฏฐานแห่งสมาธินั้น  (๔) สมาธิ มีกี่อย่าง   (๕) อะไรเป็นความเศร้าหมอง และอะไรเป็นความผ่องแผ้ว   แห่งสมาธินั้น    (๖) สมาธิ จะพึงบำเพ็ญขึ้นอย่างไร     (๗) อะไรเป็นอานิสงส์แห่งการบำเพ็ญ  ( สมาธิ )

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pornpaon
วันที่ 24 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาขอบพระคุณมากค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 24 ธ.ค. 2550
 เชิญคลิกฟังที่นี่ครับ......สมถภาวนาต้องมีปัญญาก่อนจะไปทำ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pornpaon
วันที่ 25 ธ.ค. 2550

ขอบพระคุณมากค่ะ ฟังแล้วค่ะขออนุโมทนาค่ะ

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ