บารมี ๑๐ สำคัญอย่างไร และมีอะไรบ้าง
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6595
อ่าน  4,498

บารมี ๑๐ .. เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในการที่จะดับกิเลส เป็นสมุจเฉท เพราะการเจริญกุศลนั้นต้องเจริญทุกประการ เพื่อที่จะเป็นปัจจัยให้ปัญญาเกิดขึ้นดับกิเลสได้หมดสิ้นเป็นสมุจเฉท เป็นลำดับขั้น จึงต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่ากุศลใดเป็นบารมี และกุศลใดไม่ใช่บารมี  บารมี  เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดับกิเลสเป็นสมุจเฉท จึงควรที่จะได้ศึกษาและเห็นความสำคัญของบารมีทั้ง ๑๐  เพื่อที่จะได้อบรมให้ยิ่งขึ้น 

บารมี ๑๐ คือ 

ทานบารมี ๑  
ศีลบารมี ๑  
เนกขัมมบารมี ๑ 
ปัญญาบารมี ๑  
วิริยบารมี ๑ 
ขันติบารมี ๑ 
สัจจบารมี ๑ 
อธิษฐานบารมี ๑ 
เมตตาบารมี ๑  
อุเบกขาบารมี ๑


  ความคิดเห็นที่ 2  
 
C.pongsiri
วันที่ 26 ม.ค. 2551

ปัญหาการสร้างทานบารมีของดิฉัน คือ ถ้าเห็นว่าเขามีแล้ว หรือคิดว่าเขาหลอกลวง ก็ไม่อยากทำ ทุกวันนี้อยากใส่บาตรแต่พอเห็นบาตรท่านล้น หิ้วถุงมากมาย  ศรัทธาที่จะทำทานมันก็หายไป ดิฉันจึงบริจาคตามมูลนิธิการกุศลต่างๆ บังเอิญมีหนี้สินที่อาจเกิดเพราะหนี้กรรม  เงินทองที่น่าจะเหลือใช้จึงไม่เป็นไปตามที่คิดว่าน่าจะเป็น เวลาจะบริจาค จิตจึงไม่เกิดปีตินัก อย่างนี้ทานบารมีจะเกิดไหมคะ 

ขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
bauloy
bauloy
วันที่ 1 ธ.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Belief
วันที่ 24 ต.ค. 2553
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 31 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ