การทำให้บุคคลเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ จะให้ผล....
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6591
อ่าน  1,526

     การทำให้บุคคลเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ จะให้ผลในปฏิสนธิกาลในชาติต่อ ๆไปหรือไม่ ถ้าไม่มีเจตนาในการทำกรรมประเภทนั้น ๆ แล้วจะไม่ให้ผลเลย เพราะไม่ได้เป็นกรรม (เพราะเจตนาเป็นกรรม) ในการกระทำกรรมที่เป็นอกุศลกรรมบถ ซึ่งมีอยู่ ๑๐ ข้อ จะมีองค์ที่จะให้ล่วงกรรมบถด้วย ซึ่งถ้าครบองค์ของกรรมบถ จึงจะให้ผลปฏิสนธิได้ (และแน่นอนต้องให้ผลในปวัตติกาลได้ด้วย) ถ้ามีเจตนาที่จะกระทำกรรมนั้น แต่ไม่ครบองค์กรรมบถ กรรมนั้นจะไม่สามารถให้ผลปฏิสนธิได้ แต่สามารถให้ผลในปวัตติกาลได้ เช่น การฆ่าสัตว์

     ปาณาติบาตมีองค์ ๕  คือ
๑.สัตว์มีชีวิต
๒.รู้ว่าสัตว์มีชีวิต
๓.มีจิตคิดจะฆ่า
๔.พยายาม
๕.สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น

     ถ้ามีเจตนาที่จะกระทำกรรมที่ครบองค์ทั้ง ๕ ข้อ กรรมนี้สามารถให้ผลปฏิสนธิได้ (และให้ผลในปวัตติกาลได้ด้วย) แต่ถ้าไม่ครบองค์ เช่น สัตว์บาดเจ็บ หรือ แค่เหน็ดเหนื่อย กลัว เนื่องจากวิ่งหนี  กรรมนี้ไม่สามารถให้ผลปฏิสนธิได้ แต่ให้ผลในปวัตติกาลได้ (อกุศลกรรมบถข้ออื่นๆ ก็โดยทำนองเดียวกันนี้)  ถ้าไม่มีเจตนาฆ่า หรือไม่มีเจตนาทำร้ายสัตว์ แต่สัตว์ตายด้วยการกระทำของเรา ไม่เป็นกรรม ในการฆ่านี้ไม่มีผลเลย  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณ
วันที่ 26 พ.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
isme404
isme404
วันที่ 29 พ.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
boonpoj
วันที่ 28 มี.ค. 2556

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ